Sử dụng phím tắt trong trong Microsoft Word

0
50
phím tắt trong microsoft word
Phím tắt trong Microsoft-Word

Có thể nói Microsoft Word là công cụ chúng ta sử dụng thường xuyên nhưng chưa chắc chúng ta đã nắm hết được những phím tắt trong trong Microsoft Word rất hữu ích. Mà bạn biết đấy, nhớ được những phím tắt cơ bản sẽ giúp tốc độ làm việc tăng lên đáng kể nhé. Bài viết sau đây sẽ tổng hợp những cụm phím tắt hữu dụng và phổ biến nhất trong Microsoft Word này…

Sử dụng phím tắt trong trong Microsoft Word

Ctrl + N: Tổ hợp phím quá quen thuộc giúp mọi người khởi tạo file trắng mới. Ctrl + S: Nếu cần lưu văn bản, bạn hãy nhớ tới cụm phím này nha. F12: Lưu tài liệu với tên khác (tương tự với Save As). Ctrl + O: Mở file Word đã có. Ctrl + F2: Xem hình ảnh nội dung file trước khi in. Ctrl + P: In văn bản. Ctrl + A: Dùng để bôi đen toàn bộ văn bản. Ctrl + C: Copy đoạn văn bản đã bôi đen và lưu vào clipboard. Ctrl + X: Cắt đoạn văn bản đã bôi đen và lưu vào clipboard. Ctrl + V: Dán đoạn văn bản đã lưu trong clipboard ra Word. Ctrl + Z: Bỏ qua lệnh vừa làm (hoàn tác). Ctrl + Y: Khôi phục lệnh vừa bỏ (trái ngược với Ctrl+Z). Ctrl + W hoặc Ctrl + F4 hoặc Alt + F4: Tắt văn bản Word hiện tại. Ctrl + E: Căn dòng giữa. Ctrl + L: Căn dòng trái. Ctrl + R: Căn dòng phải. Ctrl + J: Căn dòng chữ dàn đều 2 bên, thẳng lề. Ctrl + D: Mở hộp thoại định dạng font chữ. Ctrl + B: Bật/tắt chữ đậm. Ctrl + I: Bật/tắt chữ nghiêng. Ctrl + U: Bật/tắt chữ gạch chân đơn. F4: Lặp lại lệnh vừa làm.

phím tắt trong microsoft-word
Phím tắt trong Microsoft-Word

F7: Kiểm tra lỗi chính tả tiếng Anh, rất hữu dụng khi bạn soạn thảo văn bản tiếng Anh nhé. Ctrl + F: Tìm kiếm ký tự. Ctrl + G: Di chuyển nhanh tới trang số… Ctrl + H: Tìm kiếm và thay thế ký tự. Ctrl + K: Tạo liên kết (link). Ctrl + ]: Tăng 1 cỡ chữ. Ctrl + [: Giảm 1 cỡ chữ. Ctrl + Enter: Ngắt trang. Ctrl + Home: Về đầu văn bản. Ctrl + End: Về cuối văn bản. Ctrl + Shift + Home: Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản. Ctrl + Shift + End: Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản. Ctrl + Shift + +: Bật/tắt đánh chỉ số trên. Ctrl + +: Bật/Tắt đánh chỉ số dưới. Ctrl + Space: Trở về định dạng font chữ mặc định. Esc: Đóng các hộp thoại. Shift + F3: Chuyển đổi qua lại giữa định dạng chữ thường và chữ hoa, chữ in hoa. Alt + F5: Thu nhỏ màn hình. Shift + phím sang trái: Chọn một chữ trước dấu nhắc chuột. Shift + phím sang phải: Chọn một chữ cái sau dấu nhắc chuột. Backspace: Xóa ký tự phía trước. Delete: Xóa ký tự phía sau.

Ngoài ra để sử dụng thanh menu bạn có thể kết hợp phím Alt + ký tự gạch chân.