Bảng kí tự đặc biệt PUBG mobile mới nhất

0
46309
kí tự đặc biệt pubg mobile

PUBG mobile là một trong những game sinh tồn hot nhất hiện nay, thu hút được đông đảo người chơi trên thế giới. Để phục vụ cho các game thủ tạo ra những tên nhân vật thật độc đáo, mình xin tổng hợp tất cả những kí tự đặc biệt PUBG mobile đang được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Từ bảng kí tự đặc biệt này các bạn có thể tạo ra những cái tên kí tự đặc biệt PUBG mobile độc và chất nhất. Xem ngay nhé!

kí tự đặc biệt pubg mobile

Tổng hợp trọn bộ kí tự đặc biệt PUBG mobile

Với bảng kí tự đặc biệt này, hãy thể hiện ngay sự sáng tạo của mình với những cái tên nhân vật thật độc đáo thôi nào!

Kí tự đặc biệt PUBG mobile dạng chữ cái

Á À Ă Ắ Ằ Ẵ Ẳ Â Ấ Ầ Ẫ Ẩ Ǎ Å Ǻ Ä Ǟ Ã Ȧ Ǡ Ą Ā Ả Ȁ Ȃ Ạ Ặ Ậ Ḁ Ǽ Ǣ Ḃ Ḅ Ḇ Ć Ĉ Č Ċ Ç Ḉ Ď Ḋ Ḑ Ḍ Ḓ Ḏ É È Ĕ Ê Ế Ề Ễ Ể Ě Ë Ẽ Ė Ȩ Ḝ Ę Ē Ḗ Ḕ Ẻ Ȅ Ȇ Ẹ Ệ Ḙ Ḛ Ḟ Ǵ Ğ Ĝ Ǧ Ġ Ģ Ḡ Ĥ Ȟ Ḧ Ḣ Ḩ Ḥ Ḫ Í Ì Ĭ Î Ǐ Ï Ḯ Ĩ İ Į Ī Ỉ Ȉ Ȋ Ị Ḭ Ĵ Ḱ Ǩ Ķ Ḳ Ḵ Ĺ Ľ Ļ Ḷ Ḹ Ḽ Ḻ Ḿ Ṁ Ṃ Ń Ǹ Ň Ñ Ṅ Ņ Ṇ Ṋ Ṉ Ó Ò Ŏ Ô Ố Ồ Ỗ Ổ Ǒ Ö Ȫ Ő Õ Ṍ Ṏ Ȭ Ȯ Ȱ Ǫ Ǭ Ō Ṓ Ṑ Ỏ Ȍ Ȏ Ơ Ớ Ờ Ỡ Ở Ợ Ọ Ộ Ǿ Ṕ Ṗ Ŕ Ř Ṙ Ŗ Ȑ Ȓ Ṛ Ṝ Ṟ Ś Ṥ Ŝ Š Ṧ Ṡ Ş Ṣ Ṩ Ș Ť Ṫ Ţ Ṭ Ț Ṱ Ṯ Ú Ù Ŭ Û Ǔ Ů Ü Ǘ Ǜ Ǚ Ǖ Ű Ũ Ṹ Ų Ū Ṻ Ủ Ȕ Ȗ Ư Ứ Ừ Ữ Ử Ự Ụ Ṳ Ṷ Ṵ Ṽ Ṿ Ẃ Ẁ Ŵ Ẅ Ẇ Ẉ Ẍ Ẋ Ý Ỳ Ŷ Ÿ Ỹ Ẏ Ȳ Ỷ Ỵ Ź Ẑ Ž Ż Ẓ Ẕ Ǯ

๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ

Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ Ⓔ Ⓕ Ⓖ Ⓗ Ⓘ Ⓙ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ

Kí tự đặc biệt PUBG dạng chữ thường

Chữ A: à ả ã ạ â ấ ầ ẩ ẫ ậ ă ắ ằ ẳ ẵ ặ ā ä å æ á à ă ắ ằ ẵ ẳ â ấ ầ ẫ ẩ ǎ

Chữ B: ᶀ ᵬ b Ƅ ɓ ḃ ḅ ḇ

Chữ C: ĉ ç č ć ĉ č ċ ç ḉ

Chữ D: ð đ ᶑ ᶁ

Chữ E: é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ ē ĕ ė ę ě ë

Chữ F: ƒ ᶘ ᶂ ᶋ ᵮ f

Chữ G: ĝ ğ ǥ ɠ ɡ ǵ ğ ĝ ǧ ġ ģ ḡ

Chữ H: h ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ

Chữ I: í ì ỉ ị ĩ ī ĭ ï î

Chữ J: j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ

Chữ K: ᶄ k K ᴷ ᵏ ᴋ κ Ƙ ƙ ʞ ϗ ҡ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ

Chữ L: ᶅ Ƚ l L ᴸ ˡ ᶩ ᶪ ᶫ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 £ Ɩ ƪ ɫ ɭ ʆ ʟ Ꮭ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ḷ ḹ ḽ ḻ

Chữ M: ᶆ ᵯ m M ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ ᴍ м Ɯ ɱ ʍ ℳ ɷ ḿ ṁ ṃ

Chữ N: ń ň ŋ ñ ᵑ ᶮ ᶯ ƞ ɲ ɳ

Chữ O: ò ỏ ọ õ ô ố ồ ổ ỗ ộ ơ ớ ờ ở ợ ỡ õ ō ŏ ő ö

Chữ P: ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ ƿ բ ք ℙ ₱ ℘ ṕ ṗ Ꭾ

Chữ Q: q Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ

Chữ R: ŕ ř ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ

Chữ S : ś ŝ š ᶊ ᵴ ȿ s S ˢ ᶳ ſ ẛ st ſt ₷ § ∫ Ƨ ƨ Iʂ ʃ ʅ ϛ ֆ ى Ꭶ ʂ Ş $ ی ś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ ș

Chữ T: ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t T ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح Շ π ŧ Ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ ǂ ʇ ʈ τ Ϯ ϯ ィ է ɬ ł

Chữ U: ú ù ủ ụ ũ ư ứ ừ ự ử ữ ū ŭ ů ű ü û ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ

Chữ V: ᶌ v ᵛ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ҩ ℣ ✓ Ѷ ṽ ṿ

Chữ W: w ᵂ ʷ ᵚ ᴟ ᴡ ψ ω ϖ ʍ Ѡ ѡ ཡ Ꮚ ẃ ẁ ŵ ẘ ẅ ẇ ẉ

Chữ Z: ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ Ƶ ƶ Ȥ ȥ ʐ ʑ Հ ℤ ʓ ح ź ẑ ž ż ẓ ẕ ǯ

Chữ Y: ý ỳ ỷ ỵ ỹ ŷ ÿ Ÿ y Y ʸ ˠ ƴ γ ʎ ʏ ¥ ɣ ყ ý ỳ ŷ ẙ ÿ ỹ ẏ ȳ ỷ ỵ

Bảng kí tự đặc biệt PUBG theo mã số

Mã số Hiển thị Mã số Hiển thị Mã số Hiển thị
Alt + 15 ¤ Alt + 153 Ö Alt + 0163 £
Alt + 21 § Alt + 154 Ü Alt + 0164 ¤
Alt + 35 # Alt + 155 ¢ Alt + 0165 ¥
Alt + 36 $ Alt + 156 £ Alt + 0166 ¦
Alt + 64 @ Alt + 157 ¥ Alt + 0167 §
Alt + 128 Ç Alt + 160 trên Alt + 0168 ¨
Alt + 129 ü Alt + 161 trong Alt + 0169 ©
Alt + 130 Alt + 162 Alt + 0174 ®
Alt + 131 â Alt + 163 O Alt + 0175 ¯
Alt + 132 ä Alt + 164 ñ Alt + 0179 ³
Alt + 133 đến Alt + 165 Ñ Alt + 0182
Alt + 134 đến Alt + 166 ª Alt + 0185 ¹
Alt + 135 ç Alt + 167 º Alt + 0190 ¾
Alt + 136 sẽ là Alt + 168 ¿ Alt + 0200 bạn
Alt + 137 h Alt + 170 ¬ Alt + 0202 Ê
Alt + 138 nó là Alt + 171 ½ Alt + 0203 Ë
Alt + 139 tôi Alt + 172 ¼ Alt + 0205 các
Alt + 140 tôi Alt + 173 ¡ Alt + 0206 TÔI
Alt + 142 Ä Alt + 174 « Alt + 0207 TÔI
Alt + 143 đến Alt + 175 » Alt + 0208 Ð
Alt + 144 Nó là Alt + 225 ß Alt + 0211 Oh
Alt + 145 æ Alt + 230 m Alt + 0212 Ô
Alt + 146 Æ Alt + 241 ± Alt + 0215 ×
Alt + 147 ô Alt + 246 ÷ Alt + 0216 Ø
Alt + 148 ö Alt + 248 ° Alt + 0217 Ù
Alt + 150 Alt + 250 · Alt + 0218 O
Alt + 151 Ù Alt + 253 ² Alt + 0219 U
Alt + 152 · Alt + 0162 ¢ Alt + 0248 ø

Bảng kí tự đặc biệt PUBG mobile dạng mũi tên

↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾
↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆
⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐
⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘
⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ➔ ➙ ➘
➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢
➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴
➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼
➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸
➷ ➧ ⃕ ⪡ ⨣ ▶ ▷ ◀ ◁ ▬

Một số tên nick độc đáo trong game PUBG mobile được tạo bằng các kí tự đặc biệt bạn có thể tham khảo:

◥ὦɧ◤ĶĤởĨ•ßụŃĞ•ßự༻꧂ ミ★ǥเếϮ Ϯล๏ ℓà๓ ςɦó★彡 ☽ĐầųϮɾọςɦลเ๓áเ☾
‿✿кɦởї вụηɠ вự✿‿ ๖ACE✪ﻮเết♚tค๏♚là๓♚ςђó❄ ❥一ηóηɠ ηɦư ċáї ℓò︵✿
★ℓò ʋăη ċốηɠ★ 「bầη тăηɠ đї ¢ɦơї ɠáї」 ღᏠᎮღnón9ঌnhưঌ(á!ঌ1ò☂
๖ۣۜƝƘ☆1ò࿐văn࿐(ốn9=ε/̵͇̿̿/\’̿\’̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿̿ ツƙɦσáї ηɠɦĩα ℓà тɦí¢ɦ⁀ᶦᵈᵒᶫ ‿✿ɠїαηɠмαї¢ôηɠтử✿‿
๖ۣۜHòลng•†ử๖ۜ ツkhoáinghĩalàthͥíͣcͫh⁀ᶦᵈᵒᶫ ♚ﻮเคภﻮ๓คเςôภﻮtử﹏❣

 

Còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay sử dụng ngay bảng kí tự đặc biệt PUBG mobile này để tạo cho mình những cái tên nhân vật độc đáo nhất thôi nào. Ashtechservice.com chúc các bạn thành công nhé!

Từ khóa liên quan:

kí tự đặc biệt pubg mobile
tên kí tự đặc biệt pubg mobile
kí tự đặc biệt pubg mobile pc