Bảng kí tự đặc biệt rules mới nhất update

0
43236
trọn bộ kí tự đặc biêt rules

Ở thời điểm hiện tại Rules Of Survival là tựa game sinh tồn có số lượng người chơi đứng thứ 2 trên thế giới, chỉ sau game PUBG mobile. Cũng chính vì thế mà số lượng người muốn tìm kiếm những kí tự đặc biệt rules để đặt những cái tên thật độc cho nhân vật của mình không hề ít. Và để giúp các bạn đỡ mất công tìm kiếm, mình đã tổng hợp tất cả những kí tự đặc biệt rules of survival ở đây. Các bạn có thể thoải mái tạo cho mình những cái tên nhân vật độc nhất, không sợ bị đụng hàng khi chơi game.

Tổng hợp trọn bộ kí tự đặc biệt rules of survival mobile

trọn bộ kí tự đặc biêt rules

Chơi game giỏi thôi là chưa đủ, đôi khi bạn cũng phải tạo độ ngầu trong game bằng sự sáng tạo của mình với những cái tên thật đặc biệt. Tham khảo ngay bảng kí tự đặc biệt dưới đây nhé!

Bảng kí tự đặc biệt rules theo mã số

Mã số Hiển thị Mã số Hiển thị Mã số Hiển thị
Alt + 15 ¤ Alt + 153 Ö Alt + 0163 £
Alt + 21 § Alt + 154 Ü Alt + 0164 ¤
Alt + 35 # Alt + 155 ¢ Alt + 0165 ¥
Alt + 36 $ Alt + 156 £ Alt + 0166 ¦
Alt + 64 @ Alt + 157 ¥ Alt + 0167 §
Alt + 128 Ç Alt + 160 trên Alt + 0168 ¨
Alt + 129 ü Alt + 161 trong Alt + 0169 ©
Alt + 130 Alt + 162 Alt + 0174 ®
Alt + 131 â Alt + 163 O Alt + 0175 ¯
Alt + 132 ä Alt + 164 ñ Alt + 0179 ³
Alt + 133 đến Alt + 165 Ñ Alt + 0182
Alt + 134 đến Alt + 166 ª Alt + 0185 ¹
Alt + 135 ç Alt + 167 º Alt + 0190 ¾
Alt + 136 sẽ là Alt + 168 ¿ Alt + 0200 bạn
Alt + 137 h Alt + 170 ¬ Alt + 0202 Ê
Alt + 138 nó là Alt + 171 ½ Alt + 0203 Ë
Alt + 139 tôi Alt + 172 ¼ Alt + 0205 các
Alt + 140 tôi Alt + 173 ¡ Alt + 0206 TÔI
Alt + 142 Ä Alt + 174 « Alt + 0207 TÔI
Alt + 143 đến Alt + 175 » Alt + 0208 Ð
Alt + 144 Nó là Alt + 225 ß Alt + 0211 Oh
Alt + 145 æ Alt + 230 m Alt + 0212 Ô
Alt + 146 Æ Alt + 241 ± Alt + 0215 ×
Alt + 147 ô Alt + 246 ÷ Alt + 0216 Ø
Alt + 148 ö Alt + 248 ° Alt + 0217 Ù
Alt + 150 Alt + 250 · Alt + 0218 O
Alt + 151 Ù Alt + 253 ² Alt + 0219 U
Alt + 152 · Alt + 0162 ¢ Alt + 0248 ø

 

Kí tự đặc biệt rules dạng chữ cái

๖ۣۜA ๖ۣۜB ๖ۣۜC ๖ۣۜD ๖ۣۜE ๖ۣۜF ๖ۣۜG ๖ۣۜH ๖ۣۜI ๖ۣۜJ ๖ۣۜK ๖ۣۜL ๖ۣۜM ๖ۣۜN ๖ۣۜO ๖ۣۜP ๖ۣۜQ ๖ۣۜR ๖ۣۜS ๖ۣۜT ๖ۣۜU ๖ۣۜW ๖ۣۜV ๖ۣۜX ๖ۣۜY ๖ۣۜZ

Á À Ă Ắ Ằ Ẵ Ẳ Â Ấ Ầ Ẫ Ẩ Ǎ Å Ǻ Ä Ǟ Ã Ȧ Ǡ Ą Ā Ả Ȁ Ȃ Ạ Ặ Ậ Ḁ Ǽ Ǣ Ḃ Ḅ Ḇ Ć Ĉ Č Ċ Ç Ḉ Ď Ḋ Ḑ Ḍ Ḓ Ḏ É È Ĕ Ê Ế Ề Ễ Ể Ě Ë Ẽ Ė Ȩ Ḝ Ę Ē Ḗ Ḕ Ẻ Ȅ Ȇ Ẹ Ệ Ḙ Ḛ Ḟ Ǵ Ğ Ĝ Ǧ Ġ Ģ Ḡ Ĥ Ȟ Ḧ Ḣ Ḩ Ḥ Ḫ Í Ì Ĭ Î Ǐ Ï Ḯ Ĩ İ Į Ī Ỉ Ȉ Ȋ Ị Ḭ Ĵ Ḱ Ǩ Ķ Ḳ Ḵ Ĺ Ľ Ļ Ḷ Ḹ Ḽ Ḻ Ḿ Ṁ Ṃ Ń Ǹ Ň Ñ Ṅ Ņ Ṇ Ṋ Ṉ Ó Ò Ŏ Ô Ố Ồ Ỗ Ổ Ǒ Ö Ȫ Ő Õ Ṍ Ṏ Ȭ Ȯ Ȱ Ǫ Ǭ Ō Ṓ Ṑ Ỏ Ȍ Ȏ Ơ Ớ Ờ Ỡ Ở Ợ Ọ Ộ Ǿ Ṕ Ṗ Ŕ Ř Ṙ Ŗ Ȑ Ȓ Ṛ Ṝ Ṟ Ś Ṥ Ŝ Š Ṧ Ṡ Ş Ṣ Ṩ Ș Ť Ṫ Ţ Ṭ Ț Ṱ Ṯ Ú Ù Ŭ Û Ǔ Ů Ü Ǘ Ǜ Ǚ Ǖ Ű Ũ Ṹ Ų Ū Ṻ Ủ Ȕ Ȗ Ư Ứ Ừ Ữ Ử Ự Ụ Ṳ Ṷ Ṵ Ṽ Ṿ Ẃ Ẁ Ŵ Ẅ Ẇ Ẉ Ẍ Ẋ Ý Ỳ Ŷ Ÿ Ỹ Ẏ Ȳ Ỷ Ỵ Ź Ẑ Ž Ż Ẓ Ẕ Ǯ

Kí tự đặc biệt rules dạng chữ thường

Ký tự: ˆˆ º ø µ Þ œ Š Ñ Ž Ÿ ♥ ███ ˜˜ ღ ☻ ▲ ⊙ $ ஜ۩۞۩ஜ ♫ ╩ ◢♂◣◥♀◤ € ♠ ♣ ♥ ♦ ✴ ☼ ℃ ℉ ϟ

Chữ A: à ả ã ạ â ấ ầ ẩ ẫ ậ ă ắ ằ ẳ ẵ ặ ā ä å æ

Chữ B: ß

Chữ C: ĉ ç č

Chữ D: ð đ

Chữ E: é è ẻ ẽ ẹ ê ế ề ể ễ ệ ē ĕ ė ę ě ë

Chữ F: ƒ

Chữ G: ĝ ğ

Chữ H: h H ʰ ʱ ᴴ ᵸ ᶣ ħ ƕ Ƕ ɦ ɧ ʜ ђ Ᏺ ℋ ℌ サ Ҥ Ħ ℏ ĥ ȟ ḧ ḣ ḩ ḥ ḫ ẖ

Chữ I: í ì ỉ ị ĩ ī ĭ ï î

Chữ J: j J ᴶ ʲ ᴊ ᶨ ᶡ ℑ ʝ ز ჟ ĵ ǰ ȷ Ꮰ

Chữ K: ᶄ k K ᴷ ᵏ ᴋ κ Ƙ ƙ ʞ ϗ ҡ ḱ ǩ ķ ḳ ḵ

Chữ L: ᶅ Ƚ l L ᴸ ˡ ᶩ ᶪ ᶫ ᴌ ȴ ŀ Ŀ lj Lj LJ 廴 £ Ɩ ƪ ɫ ɭ ʆ ʟ Ꮭ ℒ ℓ Ł ₤ ĺ ľ ļ ḷ ḹ ḽ ḻ

Chữ M: ᶆ ᵯ m M ᴹ ᵐ ᶬ ᶭ ᴍ м Ɯ ɱ ʍ ℳ ɷ ḿ ṁ ṃ

Chữ N: ń ň ŋ ñ Ñ

Chữ O: ò ỏ ọ õ ô ố ồ ổ ỗ ộ ơ ớ ờ ở ợ ỡ õ ō ŏ ő ö

Chữ P: ᶈ ᵽ ᵱ p P ᴾ ᵖ ᴘ ¶ ρ φ Þ þ Ƥ ƥ ƿ բ ք ℙ ₱ ℘ ṕ ṗ Ꭾ

Chữ Q: q Q ᵠ Ǫ ǫ ʠ ϥ ℚ ҩ Ҩ

Chữ R: ŕ ř ᶉ ᵲ ᵳ r R ᴿ ʳ ʴ ʵ ʶ ᵣ ᴙ ᴚ

Chữ S : ś ŝ š ᶊ ᵴ ȿ s S ˢ ᶳ ſ ẛ st ſt ₷ § ∫ Ƨ ƨ Iʂ ʃ ʅ ϛ ֆ ى Ꭶ ʂ Ş $ ی ś ṥ ŝ š ṧ ṡ ş ṣ ṩ ș

Chữ T: ᵵ ᵺ ᵼ Ⱦ t T ᵀ ᵗ ᶵ ᴛ ȶ ح Շ π ŧ Ŧ ƫ Ƭ ƭ Ʈ ǂ ʇ ʈ τ Ϯ ϯ ィ է ɬ ł

Chữ U: ú ù ủ ụ ũ ư ứ ừ ự ử ữ ū ŭ ů ű ü û ᶙ ᵾ ᵿ u U ᵁ ᵘ ᵤ

Chữ V: ᶌ v ᵛ ᵥ ᶺ ᴠ ϑ Ʋ ʋ ν Ѵ ѵ ҩ Ҩ ℣ ✓ Ѷ ṽ ṿ

Chữ W: w ᵂ ʷ ᵚ ᴟ ᴡ ψ ω ϖ ʍ Ѡ ѡ ཡ Ꮚ ẃ ẁ ŵ ẘ ẅ ẇ ẉ

Chữ Z: ᶚ ᶎ ᵶ ᶻ ᶼ ᶽ ᶾ ɀ z Z ᴢ ᴣ ᴤ ʼn ζ ☡ Ƶ ƶ Ȥ ȥ ʐ ʑ Հ ℤ ʓ ح ź ẑ ž ż ẓ ẕ ǯ

Chữ Y: ý ỳ ỷ ỵ ỹ ŷ ÿ Ÿ y Y ʸ ˠ ƴ γ ʎ ʏ ¥ ɣ ყ ý ỳ ŷ ẙ ÿ ỹ ẏ ȳ ỷ ỵ

Bảng kí tự đặc biệt rules dạng mũi tên

《 》 « » ⇨ ⇒ ⇔ ⇚
⇶ ⇵ ⇴ ⇳ ⇰ ⇯ ⇮ ⇭
⇬ ⇫ ⇩ ⇨ ⇧ ⇦ ↻ ↺
↨ ↧ ↦ ↥ ↤ ↣ ↢ ↡
↠ ↟ ↞ ↝ ↜ ↛ ↚ ↙
↘ ↗ ↖ ← ↑ → ↓ ↔
↕ ↖ ↗ ↘ ↙ ↤ ↥ ↦
↧ ↨ ↸ ↹ ↮ ⇤ ⇥ ⇱
⇲ ⇞ ⇟ ↩ ↪ ↫ ↬ ↭
⇝ ↰ ↱ ↲ ↳ ↴ ↵ ↯
↷ ↺ ↻ ⇜ ↶ ↼ ↽ ↾
↿ ⇀ ⇁ ⇂ ⇃ ⇄ ⇅ ⇆
⇇ ⇈ ⇉ ⇊ ⇍ ⇎ ⇏ ⇐
⇑ ⇒ ⇓ ⇔ ⇕ ⇖ ⇗ ⇘
⇙ ⇦ ⇧ ⇪ ⇫ ➔ ➙ ➘
➚ ➛ ➜ ➞ ➟ ➠ ➡ ➢
➣ ➤ ➥ ➦ ➶ ➵ ➳ ➴
➲ ➱ ➯ ➾ ➽ ➭ ➬ ➼
➻ ➫ ➪ ➺ ➹ ➩ ➨ ➸
➷ ➧ ⃕ ⪡ ⨣ ▶ ▷ ◀ ◁ ▬

Bảng kí tự đặc biệt rules dạng ngôi sao

✲ ⋆ ❄ ❅ ❇ ❈ ❖
✫ ✪ ✩ ✬ ✮ ✭ ✯ ✰
✹ ✸ ✷ ✶ ✵ ✳ ✱ ❊
❉ ✾ ✽ ✼ ✠ ☆ ★ ✡

Một số tên nick độc đáo trong game rules of survival được tạo bằng các kí tự đặc biệt bạn có thể tham khảo:

〖ƙɦởї ƙɦốη ƙɦổ〗 ❖︵taulàsͥ�ͣ�ͫ1♔ ︵✰ɱìηɦ էαø ċɦấρ ɦếէ®
ᴳᵒᵈ乡кнởι кнốи кнổ✿‿ ♔⋆ɦọċঔɗốէঔηɦấէঔℓớρ⋆♔ ︵⁹⁶๓ìภђ tค๏ ςђấק ђết☠
❖︵в๏уঔđẹρঔϮɾลเ♔ ♔⋆bốঔ¢ứঔđểঔ¢ση⋆♔ ๖ۣۜ¢ụ¢¢ứттɦầηbíツ
❖︵boyđẹpͥtrͣaͫi♔ ✠bốঌcứঌđểঌconঔ ₆₇₈₉¢ụ¢¢ứттнầивí✎﹏
๖ۣۜƝƘ☆๒๏ץঔđẹקঔtгคเ‿✶ 【ℓếυʋãїχầυ】 【кɦ๏áเ︵⁹⁰ฑǥɦĩล︵⁹⁰ℓà︵⁹⁰Ϯɦíςɦ】
༺ℓãηɠঔкɦáċɦ༻ ᎮᏁ丶ℓếυνãιχầυ︵❣ ❤кнσáι︵⁹⁰иɢнĩα︵⁹⁰ℓà︵⁹⁰тнí¢н ͜✿҈
༺lãngkhͥáͣcͫh༻ ƒさ→ঌ¢ưт∂íинвờмôι♚ ➻❥кнσáι✔νợ✔тнằиɢ✔вạи☆
꧁кїɱঔċʉէε꧂ ƒさ→ঌςưt๔íภђ๒ờ๓ôเ♚ 「кɦøáї✔ʋợ✔էɦằηɠ✔вạη」
꧁kimͥcuͣtͫe꧂ ࿐ℓòッνăиッ¢ốиɢ ͜✿҈ ꧁ηɠɦèσηɦư¢σηмèσ꧂
❖︵Ϯลųঔℓàঔşốঔß♔ ꧁ℓòッʋăηッċốηɠ꧂ ✾n9hè0như(0nmè0╰❥

 

Còn chần chừ gì nữa, hãy sử dụng ngay bảng kí tự đặc biệt rules of survival để tạo cho mình những cái tên nhân vật độc đáo nhất thôi nào. Ashtechservice.com các bạn thành công nhé!

Từ khóa liên quan:

kí tự đặc biệt rules of survival
bảng kí tự đặc biệt rules
kí tự đặc biệt rules of survival mobile
kí tự đặc biệt rules of survival pc
tên kí tự đặc biệt rules
bảng kí tự đặc biệt rules
tên kí tự rules of survival
ki tu dac biet rules
ky hieu dac biet rules