GDP là gì? cách tính GDP như thế nào?

0
96
GDP là gì

GDP là viết tắt của “Gross Domestic Product” có nghĩa là tổng sản phẩm nội địa. GDP được hiểu là giá trị thị trường của tất cả hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được sản xuất ra một lãnh thổ nhất định, trong một thời kỳ nhất định.

GDP là gì?

  • GDP là thước đo đánh giá sự phát triển kinh tế của một vùng lãnh thổ hay một quốc gia nào đó. GDP thường được đánh giá trên thang đo 1 năm của một vùng lãnh thổ nhất định.
  • Ngoài ra, các chỉ số như NGDP (tổng sản phẩm quốc nội) hay RGDP (tổng sản phẩm nội địa của địa phương) cũng đang được các chuyên gia kinh tế sử dụng để đánh giá và phân tích thị trường kinh tế.

GDP là gì

GDP/người là gì?

GDP/người hay còn gọi là GDP bình quân đầu người. Nó được tính bằng cách lấy GDP của quốc gia hay lãnh thổ này tại một thời điểm đó chia cho tổng dân số của quốc gia hay vùng lãnh thổ đó tại cùng thời điểm.

Cách tính GDP

  1. Phương pháp tính theo chi tiêu: GDP = Y = C + I + G + NX.
  2. Phương pháp tính theo thu nhập: GDP = Y = Tiền lương + tiền lãi + tiền thuê + lợi nhuận.
  3. Phương pháp tính theo giá trị gia tăng: Tổng sản phẩm quốc nội = Giá trị tăng thêm + thuế nhập khẩu. Hoặc GDP = Giá trị sản xuất – chi phí trung gian + thuế nhập khẩu.

Trong đó:

  • Chi tiêu tiêu dùng (C): Được hiểu là tổng chi tiêu cho sản phẩm và dịch vụ của các hộ gia đình.
  • Chi tiêu đầu tư (I): Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trong kỳ.
  • Chi tiêu của chính phủ (G): bao gồm các chi tiêu của chính quyền trung ương và địa phương.
  • Xuất khẩu ròng (NX): là chênh lệch giữa xuất khẩu và nhập khẩu của nền kinh tế.

Trên đây là những kiến thức để bạn hiểu GDP là gì và cách tính GDP như thế nào. Hy vọng, bài viết của ashtechservice.com mang đến những kiến thức thực sự hữu ích dành cho bạn.

Từ khóa liên quan:

gnp là gì
đơn vị gdp là gì
gdp danh nghĩa là gì
gdp ppp là gì
ý nghĩa của gdp
gni là gì