Hướng dẫn dùng hàm Gammainv trong excel và những ví dụ minh họa

0
76

Một hàm tính toán nữa ngoài hàm GAMMADIST có sử dụng đến phân bố tích lũy gamma trong xác suất thống kê là hàm GAMMAINV. Qua bài hướng dẫn này bạn sẽ biết cách để sử dụng hàm GAMMAINV trong Excel để tính toán các giá trị của phân bố tích lũy gamma kể trên.

ham-gammainv-trong-excel

hàm Gammainv trong excel

HƯỚNG DẪN CÁCH DÙNG HÀM GAMMAINV TRONG EXCEL – VÍ DỤ MINH HỌA Cú Pháp: GAMMAINV(probability,alpha,beta) Trong Đó: – probability : Bắt buộc phải có – Là xác xuất gắn với phân bố gamma. – Alpha : Bắt buộc phải có – Là một tham biến tới phân phối. – Beta : Bắt buộc phải có – Là một tham biến tới phân phối.

hàm Gammainv trong excel

hàm Gammainv trong excel

Xét ví dụ Bạn nhập vào excel các giá trị thực tế tương ứng với các tham số của hàm GAMMAINV trong các ô excel. Ở ví dụ này ta tính toán với Xác suất gắn với phân bố gamma là 0.0735, Tham số Alpha của phân bố là 8 và Tham số Alpha của phân bố là 3:

hàm Gammainv trong excel

hàm Gammainv trong excel

Nhập công thức tại ô C9. Và kết quả tính của hàm nhận được là 13.00013994:

hàm Gammainv trong excel

hàm Gammainv trong excel

Vậy là bạn đã biết cách  sử dụng hàm GAMMAINV trong Excel rồi đó. Cần lưu ý rằng giá trị của tham biến Beta của phân phối, nếu bạn nhập vào giá trị là beta =1 thì hàm này sẽ trả về phân bố gamma chuẩn cho bạn còn nếu beta là số không dương thì hàm sẽ trả về giá trị lỗi. Bạn có thể sử dụng hàm GAMMAINV trên các phiên bản Office 2013, Office 2010, Office 2007 và Office 2003