Có bao nhiêu cách xếp 5 học sinh a b c d e sao cho a b ngồi cạnh nhau

0
39

Xếp 5 học sinh A, B, C, D, E vào một dãy 5 ghế thẳng hàng có (5!) cách xếp ( Rightarrow nleft( Omega  right) = 5! = 120).

Gọi X là biến cố: “hai bạn A và B không ngồi cạnh nhau” ( Rightarrow ) Biến cố đối (bar X): “hai bạn A và B ngồi cạnh nhau”.

Có thể bạn quan tâm

  • 1 con mực khô bao nhiêu calo?
  • Cá viên rau củ bao nhiêu calo?
  • Phí đăng ký UWC 2023 là bao nhiêu?
  • Honda Grom 125 giá bao nhiêu?
  • Có gì ở Nashville vào tháng 2 năm 2023?

Buộc hai bạn A và B coi là 1 phần tử, có 2! cách đổi chỗ 2 bạn A và B trong buộc này.

Bài toán trở thành xếp 4 bạn (AB), C, D, E vào một dãy 4 ghế thẳng hàng ( Rightarrow ) Có 4! cách xếp.

( Rightarrow nleft( {bar X} right) = 2!.4! = 48).

( Rightarrow Pleft( {bar X} right) = dfrac{{nleft( {bar X} right)}}{{nleft( Omega  right)}} = dfrac{{48}}{{120}} = dfrac{2}{5}).

programming
bao nhiêu