Cách thiết lập font chữ trên Excel

0
71

Cách thiết lập font chữ  trên Excel

Excel sử dụng font chữ Calibri làm font chữ mặc định trên hệ điều hành windows. Bạn chỉ cần  điều chỉnh một số thiết lập trên Excel nếu muốn sử dụng font chữ khác hay chỉ đơn giản là thay đổi kích thước font chữ mặc định. Nếu muốn thay đổi font chữ, kích thước font chữ mặc định trên Excel, bạn có thể tham khảo các bước thực hiện trong bài viết dưới đây của Quản trị mạng. cách thiết lập font mặc định trên ecxel 1

Thay đổi font chữ, kích thước font chữ mặc định trên Exce

Để thay đổi font chữ mặc định trên Excel, bạn thực hiện theo các bước dưới đây: Đầu tiên mở một file Excel lên, sau đó click chọn tab File. cách thiết lập font mặc định trên excel 2 Trên màn hình tiếp theo, tìm và click chọn Options ở danh sách khung bên trái. cách thiết lập font mặc định trên excel 3 Tại mục General, chọn một font chữ bất kỳ mà bạn muốn thiết lập làm font chữ mặc định tại menu Use this as the default font. cách thiết lập font mặc định trên excel 4 Để chọn một kích thước khác làm kích thước font chữ mặc định, tại menu Font size chọn một kích thước bất kỳ mà bạn muốn. cách thiết lập font mặc định trên excel 5 Click chọn OK để lưu lại thay đổi và đóng cửa sổ hộp thoại Excel Options lại. cách thiết lập font mặc định trên excel 6 Bạn phải đóng file Excel lại, sau đó mở lại file Excel để xem các thay đổi. Trên cửa sổ hộp thoại thông báo tiếp theo, bạn click chọn OK, sau đó đóng và mở lại Excel. Bây giờ bạn sẽ nhìn thấy font chữ và kích thước font chữ mà bạn đã chọn làm font chữ mặc định trên tất cả các cell trên file Excel. cách thiết lập font mặc định trên excel 7 Ngoài ra bạn còn có thể thay đổi font chữ bằng cách sử dụng tab Home trên thanh Ribbon. Tuy nhiên cách này chỉ áp dụng trên file Excel hiện tại bạn đang sử dụng mà thôi.