Việt Nam có bao nhiêu năm bao nhiêu nữ?

0
57
Năm 2023, lao động nữ sẽ nghỉ hưu năm bao nhiêu tuổi, trường hợp có vấn đề về sức khỏe hay bị suy giảm khả năng lao động thì có được nghỉ hưu sớm hơn hay không? Bài viết sau đây sẽ giải đáp những  vướng mắc xoay quanh vấn đề này.

Căn cứ theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019, người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ khi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 quy định về độ tuổi nghỉ hưu như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động nữ trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Có thể bạn quan tâm

  • 2h15p bằng bao nhiêu giờ
  • Nhật thực vào năm 2024 vào thời gian nào trong ngày?
  • Một mét khối gỗ lim bao nhiêu tiền?
  • Em bé đầu tiên sinh năm 2023 tại Mỹ
  • 6 5 km vuông bằng bao nhiêu ha

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 55 tuổi 04 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 04 tháng.

Theo quy định nêu trên, từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu đối với lao động nữ làm việc ở điều kiện bình thường cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng. Chính vì thế, tuổi nghỉ hưu của lao động nữ năm 2021 là 55 tuổi 04 tháng, năm 2022 là 55 tuổi 8 tháng. Vậy đến năm 2023 thì độ tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 56 tuổi.

Lưu ý: Độ tuổi này áp dụng đối với người lao động trong điều kiện lao động bình thường.

Lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu mỗi năm như trên chỉ áp dụng cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Việt Nam có bao nhiêu năm bao nhiêu nữ?

Tuổi nghỉ hưu của lao động nữ khi suy giảm khả năng lao động là bao nhiêu?

Căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động 2019:

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với quy định tại khoản 2 Điều 169 tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo đó, đối với trường hợp người lao động bị suy giảm khả năng lao động thì được nghỉ hưu sớm hơn những người lao động khác nhưng không quá 5 năm. 

Vì vậy, lao động nữ làm việc ở điều kiện lao động bình thường thì tuổi nghỉ hưu năm 2023 là 56 tuổi. Đối với lao động nữ bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì tuổi nghỉ hưu sớm nhất năm 2023 là 51 tuổi (theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 Nghị định 135/2020/NĐ-CP)

Trường hợp nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu ở điều kiện lao động bình thường

Nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường của người lao động theo khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động 2019 được quy định cụ thể như sau:

Người lao động thuộc các trường hợp dưới đây có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Điều 4 của Nghị định 135/2020/NĐ-CP tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác:

– Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

– Người lao động có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành danh mục vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

– Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

– Người lao động có tổng thời gian làm nghề, công việc quy định tại điểm a và thời gian làm việc ở vùng quy định tại điểm b khoản này từ đủ 15 năm trở lên.

programming
bao nhiêu