Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030

0
63

/* custom css */
.tdi_2.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_2 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_2.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_2.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_2.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 bao gồm TP Ninh Bình, TP Tam Điệp và 6 huyện : Gia Viễn, Hoa Lư, Kim Sơn, Nho Quan, Yên Khánh, Yên Mô.

Hiện trạng công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp

Khu công nghiệp Khánh Phú (Huyện Yên Khánh)

Khu công nghiệp Khánh Phú (trước đây là KCN Ninh Phúc) được thành lập năm 2004 (Quyết định số 1687/QĐ-UB ngày 20/7/2004 của UBND tỉnh Ninh Bình) và đến năm 2009 được đổi tên thành Khu công nghiệp Khánh Phú.

Khu công nghiệp đã được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo văn bản số 1818/TTg-KTN ngày 29/10/2008.

Theo Điều chỉnh Quy hoạch phân khu xây dựng KCN Khánh Phú có tổng diện tích sử dụng đất là 355,5 ha, trong đó đất công nghiệp là 282 ha, chiếm 79,34% diện tích đất khu công nghiệp. Tình hình thu hút đầu tư: Khu công nghiệp hiện có 49 dự án đầu tư còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 25.738 tỷ đồng, trong đó có 11 dự án FDI, có tổng vốn đầu tư 4.856 tỷ đồng (tương đương trên 238,4 triệu USD), chiếm 18,8% tổng vốn đầu tư các dự án trong khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Phúc Sơn (TP.Ninh Bình)

Khu công nghiệp nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo văn bản số 1818/TTg-KTN ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 18/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Tình hình thu hút đầu tư sản xuất: Đến nay, khu công nghiệp đã thu hút được 20 dự án đầu tư với số vốn đăng ký đạt 10.558 tỷ đồng. Trong đó có 07 dự án FDI có vốn đăng ký 5.993 tỷ đồng (tương đương 266 triệu USD), chiếm 56,7% tổng vốn đăng ký của các dự án trong khu công nghiệp.

Diện tích của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp hiện sử dụng khoảng 100,3 ha, đạt 93,47% diện tích đất công nghiệp.

Khu công nghiệp Tam Điệp I (Tp Tam Điệp)

Khu công nghiệp Tam Điệp, nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ; Ngày 29/10/2008, Thủ tướng Chính phủ cho phép mở rộng diện tích từ 200ha lên 450ha tại văn bản số 1818/TTg-KTN ngày 29/10/2008.

Tại văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 18/8/2014, khu công nghiệp được tách thành 02 KCN Tam Điệp I và II; trong đó KCN Tam Điệp I được quy hoạch với diện tích 66,38 ha.

Tình hình đầu tư sản xuất: Hiện khu công nghiệp đã cơ bản lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp với 19 dự án đầu tư có số vốn đăng ký 5.716 tỷ đồng. Trong đó có 06 dự án FDI với số vốn 64,61 triệu USD (tương đương 1.435 tỷ đồng), chiếm 25,1% tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Khu công nghiệp Tam Điệp II (Tp Tam Điệp)

Khu công nghiệp Tam Điệp II được TTCP đồng ý tách ra từ KCN Tam Điệp tại văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 18/8/2014 với diện tích quy hoạch 386 ha và được chuyển vị trí tới xã Quang Sơn, Tp Tam Điệp.

Năm 2019, khu công nghiệp đã được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng với diện tích 363,35 ha, trong đó đất thu hút đầu tư công nghiệp với diện tích 282,53 ha (chiếm 77,76% diện tích đất khu công nghiệp).

Định hướng khu công nghiệp sẽ phát triển theo hướng đa ngành, trong đó ưu tiên thu hút các dự án đầu tư có công nghệ cao, công nghệ sạch và điện tử, phụ trợ cho sản xuất lắp ráp điện tử, ô tô. Hiện khu công nghiệp đang trong giai đoạn triển khai thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định.

Khu công nghiệp Gián Khẩu (Huyện Gia Viễn)

Khu công nghiệp Gián Khẩu được thành lập năm 2009, trên cơ sở Cụm công nghiệp Gián Khẩu (Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 23/10/2009 của UBND tỉnh Ninh Bình) và nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 theo văn bản số 1818/TTg-KTN ngày 29/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu công nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt với diện tích 210,56 ha; trong đó diện tích giai đoạn I là 161,56 ha (đất công nghiệp là 135,9 ha), giai đoạn II là 49 ha (đất công nghiệp là 33,2 ha).

Tình hình đầu tư sản xuất:

Giai đoạn I của khu công nghiệp đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp (131,3 ha) và gần 50 ha phần mở rộng đã thu hút được 29 dự án đầu tư có tổng mức vốn đăng ký 17.468 tỷ đồng. Trong đó có 06 dự án FDI, số vốn đăng ký là 21,46 triệu USD (tương đương 406,17 tỷ đồng, chiếm 2,33% tổng vốn đăng ký của khu công nghiệp).

Diện tích mở rộng giai đoạn II của khu công nghiệp (khu 50 ha mở rộng KCN Gián Khẩu) đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết.

Khu công nghiệp được quy hoạch tập trung phục vụ phát triển và mở rộng nhà máy sản xuất ô tô và các sản phẩm phụ trợ ngành sản xuất và lắp ráp ô tô (Tập đoàn Thành Công) với tổng vốn đầu tư là 539,3 tỷ đồng.

Khu công nghiệp Khánh Cư (Huyện Yên Khánh)

KCN Khánh Cư được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với diện tích 52,28 ha (Đất công nghiệp là 49,21 ha). Khu công nghiệp được định hướng là khu công nghiệp đa ngành, thu hút các dự án ngành cơ khí, chế tạo máy; cơ khí đóng tàu; sản xuất phân bón; VLXD; hàng tiêu dùng may mặc; chế biến nông sản, thực phẩm;…

Tình hình đầu tư hạ tầng: Chủ đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp là Công ty TNHH MTV Đầu tư và hạ tầng Sông Đáy, dự án xây dựng hạ tầng khu công nghiệp có tổng mức đầu tư gần 290 tỷ đồng, giá trị khối lượng thực hiện đạt 70% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Các hạng mục chính của khu công nghiệp, như: San lấp mặt bằng, giao thông, thoát nước, cây xanh vỉa hè đã hoàn thành phục vụ tốt nhu cầu các doanh nghiệp sản xuất.

Tình hình đầu tư sản xuất: Khu công nghiệp hiện có dự án Nhà máy tiết kiệm năng lượng, chất lượng cao CFG Ninh Bình hoạt động sản xuất từ năm 2017 với công suất 2×600 tấn/ngày, tổng mức đầu tư 4.141 tỷ đồng, tạo việc làm cho gần 900 lao động.

Khu công nghiệp Kim Sơn (Huyện Kim Sơn)

Khu công nghiệp được TTCP đồng ý thành lập mới và bổ sung vào Danh mục các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tại văn bản số 1499/TTg-KTN ngày 18 tháng 8 năm 2014 với diện tích quy hoạch 200 ha.

Dự kiến, khu công nghiệp thu hút phát triển các ngành, như: Sản xuất điện, vận tải, dịch vụ cảng biển, đóng tàu, chế biến thuỷ – hải sản, công nghệ thực phẩm, công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản, may mặc, thủ công mỹ nghệ kết hợp với dịch vụ du lịch và một số loại hình công nghiệp khác.

Danh sách khu công nghiệp tại tỉnh Ninh BìnhDanh sách khu công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình

Cụm công nghiệp

Theo Quyết định số 1496/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Ninh Bình về việc phê duyệt “Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, tỉnh Ninh Bình trong giai đoạn đến năm 2025 có 25 cụm công nghiệp với tổng diện tích 946,3 ha.

Trong đó riêng giai đoạn 2016- 2020 quy hoạch và phát triển 24 cụm công nghiệp với tổng diện tích 598,5 ha. Các cụm công nghiệp được quy hoạch tại 07/8 huyện, thành phố của tỉnh, riêng Tp Tam Điệp không quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trong thời gian này.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch và thu hút đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã có một số điều chỉnh, bổ sung để phù hợp hơn với nhu cầu thực tế sản xuất và phát triển của từng địa phương.

Cụ thể một số điều chỉnh, bổ sung như sau:

– Rút ra khỏi quy hoạch 04 cụm công nghiệp với tổng diện tích 153 ha. Bao gồm 02 cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Yên Khánh là CCN Khánh Hồng (23 ha), CCN Khánh Tiên (40 ha); CCN Đồng Phong, diện tích 50 ha tại xã Đồng Phong (huyện Nho Quan) và CCN Gia Thắng-Gia Tiến (huyện Gia Viễn), diện tích 40 ha.

– Bổ sung vào quy hoạch 04 cụm công nghiệp, bao gồm: CCN Khánh Lợi (huyện Yên Khánh), diện tích 63 ha5; CCN Văn Phong (huyện Nho Quan), diện tích 50 ha (đất công nghiệp 40,57 ha); CCN Gia Lập (huyện Gia Viễn), diện tích 40 ha (đất công nghiệp là 32,0482 ha) và CCN Trung Sơn (Tp Tam Điệp), diện tích 45 ha6.

– Điều chỉnh tiến độ đầu tư đến năm 2020 của một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, gồm các cụm công nghiệp: Gia Phú, Gia Vân, Khánh Thượng, Yên Lâm, Khánh Thành, Khánh Hải 1, Đồng Hướng, Xích Thổ, Khánh Hải 2 (chuyển toàn bộ diện tích cụm công nghiệp đầu tư giai đoạn đến năm 2020).

– Điều chỉnh, mở rộng diện tích 03 cụm công nghiệp với tổng diện tích tăng thêm 78,614 ha, gồm có:

+ CCN Gia Vân (huyện Gia Viễn) từ 50 ha tăng lên 74,77 ha;

+ CCN làng nghề Ninh Phong (Tp Ninh Bình) từ 13,0 ha lên 45,35 ha7;

+ CCN Khánh Thượng (huyện Yên Mô) từ 50 ha tăng lên 71,49 ha8;

Sau điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp, đến tháng 7 năm 2021, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình hiện quy hoạch có 25 cụm công nghiệp với tổng diện tích 1.069,9 ha (tăng thêm 123,6 ha so với quy hoạch theo QĐ số 1496/QĐ-UBND).

Hiện trạng cụm công nghiệp tỉnh Ninh BìnhHiện trạng cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Khu công nghiệp

Các định hướng phát triển

a) Phát triển khu công nghiệp

– Giai đoạn 2021-2025 Hoàn thành công tác điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Bổ sung vào danh mục quy hoạch khu công nghiệp của tỉnh thêm 04 khu công nghiệp mới với tổng diện tích khoảng 1.475 ha, đưa số khu công nghiệp của tỉnh Ninh Bình được TTCP chấp thuận lên 11 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 2.925 ha (Riêng giai đoạn quy hoạch đến năm 2030 là 1.872 ha).

Trong đó 04 khu công nghiệp bổ sung mới là KCN Gián Khẩu II (huyện Gia Viễn), diện tích quy hoạch 495 ha; KCN Phú Long (huyện Nho Quan), diện tích 580 ha; KCN Xích Thổ (huyện Nho Quan), diện tích 150 ha và KCN Yên Bình (huyện Yên Mô), diện tích 250 ha.

Điều chỉnh tăng diện tích KCN Khánh Phú thêm 4,76 ha, đưa diện tích của khu công nghiệp từ 351 ha lên 355,76 ha và KCN Tam Điệp I mở rộng thêm 2,38 ha, từ 64 ha lên đạt 66,38 ha theo rà soát thực tế.

Thành lập 03 khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch đến năm 2030 là 771 ha (Gồm 02 KCN bổ sung và 01 khu công nghiệp đã được TTCP chấp thuận là KCN Gián Khẩu II, KCN Phú Long và KCN Tam Điệp II).

Trong đó riêng KCN Gián Khẩu II và KCN Phú Long định hướng phát triển thành Khu công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ. Đẩy mạnh thu hút đầu tư nhà đầu tư xây dựng hạ tầng 03 khu công nghiệp thành lập mới.

Triển khai và sớm hoàn thành các công tác thủ tục đầu tư, lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng,… và từng bước xây dựng hạ tầng cơ bản 05 khu công nghiệp, đáp ứng nhu cầu đầu tư, mở rộng sản xuất của doanh nghiệp và phát triển công nghiệp theo định hướng của tỉnh.

– Giai đoạn 2026-2030 Tiếp tục đầu tư và hoàn thiện theo giai đoạn các khu công nghiệp của tỉnh theo kế hoạch, để tạo mặt bằng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp phát triển sản xuất công nghiệp.

Xây dựng hoàn thiện các khu chức năng về đô thị-dịch vụ trong KCN Gián Khẩu II (huyện Gia Viễn) và KCN Phú Long (huyện Nho Quan).

Trong giai đoạn 2026-2030, thu hút doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng, triển khai các thủ tục đầu tư (Phối hợp với các đơn vị liên quan xin chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, khảo sát, lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, …) và từng bước xây dựng hạ tầng các khu công nghiệp Yên Bình, Xích Thổ, Kim Sơn để có thể thu hút nhà đầu tư thứ cấp phát triển triển sản xuất trong những năm đầu của giai đoạn sau năm 2030.

b) Phát triển khu công nghệ cao: Định hướng trong giai đoạn 2021-2030, thúc đẩy và thu hút phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư tập trung tại KCN Tam Điệp II (Tp Tam Điệp) và KCN Gián Khẩu II huyện Gia Viễn).

Khu công nghiệp đề xuất TTCP bổ sung vào Danh mục khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030

Trên cơ sở nhu cầu phát triển công nghiệp và đầu tư phát triển sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, định hướng trong giai đoạn 2021-2030 sẽ quy hoạch bổ sung mới 04 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.475 ha. Cụ thể như sau:

– Khu công nghiệp Đô thị-Dịch vụ Gián Khẩu II (huyện Gia Viễn)

Quy mô diện tích 495 ha. Địa điểm: Trên khu vực địa bàn 03 xã Gia Tân, Gia Phương và Gia Lập. Lý do lựa chọn bổ sung: Chủ yếu là đất nông nghiệp năng suất thấp. Khu vực quy hoạch có vị trí thuận lợi do nằm trên trục đường tỉnh 477 cách Quốc lộ 1 khoảng 1,0 km và Quốc lộ 12B, gần sông Đáy và sông Hoàng Long.

Khu công nghiệp cách Hà Nội 82 km, cách trung tâm thành phố Ninh Bình 10 km và cách trung tâm huyện Gia Viễn 07 km. Khu công nghiệp có khả năng cao trong thu hút đầu tư và kết nối với khu, cụm công nghiệp trong khu vực, như KCN Gián Khẩu (đã lấp đầy 100% diện tích), CCN Gia Vân (lấp đầy 91,97%),…

Vị trí của khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch huyện Gia Viễn và quy hoạch tỉnh Ninh Bình phát triển trong giai đoạn tới. Định hướng khu công nghiệp sẽ phát triển theo hướng Khu công nghiệp-Đô thị-Dịch vụ.

Ngành nghề định hướng thu hút đầu tư: Ưu tiên, tập trung thu hút các ngành nghề thuộc lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ôtô, phụ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất ôtô; các ngành công nghiệp sạch, thân thiện với môi trường, giá trị gia tăng cao.

Không thu hút dự án sản xuất hóa chất, ắc quy, sơn, chất tẩy rửa, xi mạ… dự án có lượng nước thải và khí thải lớn, chế biến sản xuất vật liệu xây dựng từ đá vôi, các dự án may mặc, giầy da,…

Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp theo giai đoạn với diện tích ban đầu 56 ha; triển khai đầu tư hạ tầng và hoàn thành trong năm 2025.

Phấn đấu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ 2026-2027. Tuỳ theo tình hình đầu tư của doanh nghiệp, tiếp tục phát triển diện tích giai đoạn 2 của khu công nghiệp, nâng quy mô diện tích toàn khu lên đạt khoảng 495 ha vào năm 2030 và phát triển theo hướng KCN Đô thị-Dịch vụ Gián Khẩu II.

– Khu công nghiệp Đô thị-Dịch vụ Phú Long (huyện Nho Quan)

Quy hoạch diện tích khoảng 580 ha. Địa điểm: Khu vực xã Phú Long (Thuộc địa phận nông trường Đồng Giao II). Khu công nghiệp có lợi thế phát triển trên cơ sở phát huy lợi thế của hạ tầng kết nối tuyến đường Đông-Tây từ Tam Điệp đến Nho Quan22 và Quốc lộ 45 đi Thanh Hoá.

Vị trí của khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch huyện Nho Quan và quy hoạch tỉnh Ninh Bình phát triển trong giai đoạn tới. Trong giai đoạn đến năm 2025, thực hiện khảo sát và từng bước hoàn thành các thủ tục đầu tư (xin chấp thuận chủ trương đầu tư, thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, giải phóng mặt bằng,…) và thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng với diện tích ban đầu 485 ha, để thu hút doanh nghiệp thứ cấp đầu tư sản xuất trong giai đoạn đến năm 2030.

Tuỳ theo tình hình đầu tư phát triển của doanh nghiệp, tiếp tục mở rộng diện tích đất của khu công nghiệp lên 580 ha trong giai đoạn tiếp theo, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất và đầu tư của doanh nghiệp.

Định hướng KCN Phú Long sẽ phát triển khu công nghiệp-đô thị-dịch vụ trong đó khu công nghiệp phát triển theo hướng đa ngành và ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp hiện đại, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao; các ngành, lĩnh vực công nghiệp có thể giải quyết việc làm cho lao động địa phương và cho sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện Nho Quan, như may mặc, giầy da, công nghiệp chế biến,…

Không thu hút dự án sản xuất hóa chất và các sản phẩm hoá chất, các dự án có lượng nước thải và khí thải lớn,…

– Khu công nghiệp Xích Thổ (huyện Nho Quan)

Diện tích quy hoạch: 150 ha. Khu công nghiệp được phát triển trên cơ sở cụm công nghiệp Xích Thổ tại xã Xích Thổ (huyện Nho Quan), diện tích 50 ha, định hướng quy hoạch phát triển thành khu công nghiệp Xích Thổ với quy mô 150 ha. Khu công nghiệp nằm giáp với tuyến ĐT 479, cách thị trấn Nho Quan khoảng 13 km.

Khu công nghiệp gần nguồn nước mặt từ hồ thuỷ lợi Vườn Điều, nguồn điện được cung cấp từ tuyến đường điện trung thế đi qua khu vực quy hoạch.

Vị trí của khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch huyện Nho Quan và quy hoạch tỉnh Ninh Bình phát triển trong các giai đoạn tới. KCN Xích Thổ sẽ là khu công nghiệp đa ngành và ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp hiện đại, hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao; các ngành, lĩnh vực công nghiệp có thể giải quyết việc làm cho lao động địa phương và cho sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện Nho Quan, như may mặc, giầy da, công nghiệp chế biến,…

Không thu hút dự án sản xuất hóa chất và các sản phẩm hoá chất, các dự án có lượng nước thải và khí thải lớn,…

Dự kiến hoàn thành các thủ tục đầu tư, từng bước xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, phấn đấu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ sau năm 2030.

– Khu công nghiệp Yên Bình (huyện Yên Mô)

Diện tích quy hoạch: 250 ha. Địa điểm: Xã Khánh Thượng. Phía Bắc giáp sông Vạc, phía Đông giáp xã Khánh Dương, phía Nam giáp thôn Đồng Phú và Thắng Động xã Khánh Thượng và phía Tây giáp thôn Đồng Nhân và Đồng Phú của xã Khánh Thượng.

Khu công nghiệp có vị trí thuận lợi, nằm trên tuyến đường 483 B, cách Quốc lộ 1 và tuyến cao tốc Cao Bồ-Mai Sơn khoảng 7,0 km, cách thị trấn Yên Mô khoảng 05 km. Vị trí của khu công nghiệp phù hợp với quy hoạch huyện Yên Mô và quy hoạch tỉnh Ninh Bình phát triển trong các giai đoạn tới.

Dự kiến trong giai đoạn 2026-2030, từng bước hoàn thành các thủ tục đầu tư, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp theo giai đoạn, phấn đấu thu hút nhà đầu tư thứ cấp từ sau năm 2030 với diện tích ban đầu khoảng 100 ha.

Giai đoạn sau năm 2030 sẽ mở rộng KCN với tổng diện tích toàn khu công nghiệp là 250 ha. Định hướng KCN Yên Bình sẽ là khu công nghiệp đa ngành và ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp hiện đại, các dự án đầu tư sản xuất lắp ráp ô tô, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp điện tử,…; các ngành, lĩnh vực công nghiệp có thể giải quyết việc làm cho lao động địa phương và cho sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện Yên Mô.

Danh sách khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn đến năm 2030Danh sách khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn đến năm 2030

Cụm công nghiệp

Các định hướng phát triển

a) Giai đoạn đến năm 2025

Giữ nguyên diện tích 10 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 395,27 ha (Tính thêm diện tích mở rộng sau năm 2030 của 02 CCN Khánh Hải I và II thì tổng diện tích 10 CCN là 410,76 ha).

Điều chỉnh mở rộng 04 cụm công nghiệp đã có trong Quy hoạch có tổng diện tích điều chỉnh mở rộng là 298,63 ha. Điều chỉnh giảm diện tích 03 cụm công nghiệp; Tổng diện tích 03 cụm công nghiệp sau điều chỉnh là 97,34 ha.

Bổ sung 05 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 313 ha.

Rút ra khỏi quy hoạch 07 cụm công nghiệp có tổng diện tích 238,3 ha. Bao gồm: CCN Khánh Hồng và CCN Khánh Tiên (huyện Yên Khánh); CCN Mai Sơn và CCN Yên Thổ (huyện Yên Mô); CCN Gia Sinh (huyện Gia Viễn); CCN Xích Thổ (huyện Nho Quan) và CCN Khánh Thành (huyện Yên Khánh)23.

Sau khi điều chỉnh mở rộng, giảm diện tích, rút ra khỏi quy hoạch và bổ sung mới, đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh có 22 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 1.119,74 ha.

b) Giai đoạn 2026 – 2030

Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện đồng bộ hạ tầng các cụm công nghiệp theo kế hoạch và tiến độ được phê duyệt. Thành lập thêm cụm công nghiệp theo nhu cầu phát triển, mở rộng sản xuất của doanh nghiệp và nhu cầu thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa phương.

Đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh duy trì quy hoạch và phát triển 22 cụm công nghiệp với tổng diện tích là 1.119,74 ha. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn các địa phương, tại nơi khu vực có điều kiện thuận lợi, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh và phù hợp tình hình thực tế phát triển của các huyện, thành phố.

c) Giai đoạn sau năm 2030

Tuỳ theo nhu cầu phát triển công nghiệp, thành lập và phát triển thêm 03 cụm công nghiệp với tổng diện tích 185 ha. Bao gồm: CCN Ninh Hải (huyện Hoa Lư), diện tích 35 ha; CCN Khánh Vân (huyện Yên Khánh), diện tích 75 ha và CCN Xuân Chính (huyện Kim Sơn), diện tích 75 ha.

– Mở rộng diện tích 02 cụm công nghiệp Khánh Hải I và Khánh Hải II (huyện Yên Khánh) từ 36,3 ha và 48,22 ha lên đạt 50 ha/cụm công nghiệp. Hình thành hệ thống các cụm công nghiệp có quy mô hợp lý, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng và từng địa phương trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu đầu tư và phát triển sản xuất công nghiệp trong toàn tỉnh sau năm 2030 và đến năm năm 2050.

Khuyến khích và tạo điều kiện các nhà đầu hạ tầng đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, bảo đảm phát triển bền vững gắn với xử lý môi trường.

Bố trí đủ kế hoạch sử dụng đất cho các cụm công nghiệp có nhà đầu tư hạ tầng, để thuận tiện cho công tác thu hồi, đến bù giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Định hướng đến năm 2050, tiếp tục xem xét bổ sung một số cụm công nghiệp cho phù hợp để đảm bảo quỹ đất cho phát triển công nghiệp trên địa bàn các huyện Yên Mô, Hoa Lư, Nho Quan, Kim Sơn… từng bước chuyển dần các doanh nghiệp công nghiệp từ thành phố và ngoài khu, cụm công nghiệp vào trong cụm công nghiệp địa bàn các huyện, khu vực nông thôn đồng thời thu hút các dự án mới có quy mô lớn, công nghệ cao, công nghệ sạch thân thiện môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, đóng góp nhiều ngân sách và tăng thu nhập cho người lao động.

Danh sách cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn đến năm 2030Danh sách cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình giai đoạn đến năm 2030

Sau năm 2030, định hướng diện tích tăng thêm 200,49 ha. Cụ thể:

– Phát triển thêm 03 CCN với tổng diện tích khoảng 185 ha. Bao gồm các CCN Ninh Hải (huyện Hoa Lư), diện tích 35 ha; CCN Khánh Vân (huyện Yên Khánh), diện tích 75 ha và CCN Xuân Chính (huyện Kim Sơn), diện tích 75 ha.

– Mở rộng thêm 02 CCN từ 84,52 ha lên 100 ha (tăng thêm 15,49 ha). Bao gồm: CCN Khánh Hải I và II (huyện Yên Khánh) từ 36,3 ha và 48,2 ha lên 50 ha/CCN.

– CCN Ninh Vân có phần diện tích trên địa bàn 02 huyện Yên Mô và Hoa Lư .

Bản đồ TCKG&PVCN Ninh Bình 2030

Tổng hợp bởi ashtechservice.com

4.7/5 – (7 bình chọn)

The post Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 appeared first on Cửa Sổ Tin Học.

The post Quy hoạch khu, cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2030 appeared first on Cửa Sổ Tin Học.