Past participle là gì? Ý nghĩa của past participle trong tiếng Anh?

0
150
past-participle-la-gi

Ngày nay tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến, là ngôn ngữ thứ 2 sau tiếng mẹ đẻ. Cũng chính bởi sự thông dụng của nó nên chúng ta cần phải biết cách sử dụng, viết đúng cú pháp của các thì trong tiếng Anh. Bài viết này Wiki sẽ giới thiệu cho bạn biết past participle là gì và ý nghĩa của từ này trong tiếng Anh nhé!

Past participle là gì? Ý nghĩa của past participle trong tiếng Anh?

Past participle là gì?

Past participle viết tắt là PP hay P2 được gọi là quá khứ phân từ. Quá khứ phân từ có 2 dạng: động từ có quy tắc được sử dụng bằng cách thêm đuôi d hoặc ed vào sau (ví dụ: bore -> bored; work -> worked). Dạng thứ 2 là động từ bất quy tắc nghĩa là các động từ không theo quy tắc nằm ở cột thứ 3 (đó là các từ past participle) trong bảng động từ bất quy tắc.

past-participle-la-gi

Cách phiên âm past participle là gì:

  • Phiên âm theo Anh Anh (UK) ​ /ˌpɑːst pɑː ˈtɪs.ɪ.pəl/
  • Phiên âm theo Anh Mỹ (US) ​ /ˌpæst ˈpɑːr.tɪ.sɪ.pəl/

Tuy cách phiên âm có chút khác nhau nhưng ý nghĩa và cách sử dụng của quá khứ phân từ (past participle) vẫn giữ nguyên vẹn.

Hướng dẫn cách dùng của quá khứ phân từ (past participle)

  1. Sử dụng quá khứ phân từ (past participle) như một tính từ hoặc một trạng từ, nó mang ý nghĩa tương tự như một động từ bị động (passive verb)

Ví dụ:

A written report (một bản báo cáo viết tay)

Tired drivers (các tài xế mệt mỏi)

2. Sử dụng quá khứ phân từ (past participle) với trợ động từ be và have để biến chúng thành thể bị động (passive form) và các thì ở thể hoàn thành (perfect tenses).

Ví dụ: He has seen (anh ấy đã nhìn thấy)

3. Sử dụng quá khứ phân từ (past participle) bằng cấu trúc thay thế: chủ ngữ + động từ bị động (subject + passive verb) nhằm kết nối hay rút gọn 2 câu có cùng chủ ngữ.

Ví dụ:

She enters. She is accompanied by her mother =

She enters, accoinpanied by her mother (Cô bước vào, đi cùng với mẹ của cô.)

Hy vọng rằng, qua bài viết này bạn đã biết được ý nghĩa của past participle là gì. Hiện tại Wiki thường xuyên cập nhật các thông tin hữu ích vì thế bạn hãy ghé thăm hàng ngày nhé!