Nhóm G7 là gì? Hoạt động ra sao, gồm những nước nào?

0
42

Thông tin Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7)
Thông tin Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7)Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) hiện tại là một liên minh có 7 thành viên bao gồm Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Ý.

Sự quan trọng của G7 và vị trí của Việt Nam

Nhóm G7 được thành lập vào năm 1976, gồm 7 quốc gia có kinh tế tiên tiến: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy. Cùng với nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), G7 có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc toàn cầu.

Liên minh này được thành lập vào năm 1976 khi Canada gia nhập nhóm G6 trước đó gồm Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản , Anh và Hoa Kỳ. Sau này có thêm sự tham gia của Nga nên được gọi là G8 trước khi trở lại là nhóm G7 khi Nga bị loại khỏi nhóm này vào năm 2014 do sự cố với Ukraina.

Hội nghị thượng đỉnh G7 được tổ chức hàng năm để giải quyết các vấn đề toàn cầu từ kinh tế cho đến chính trị và xã hội. Năm 2023, Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng sẽ được tổ chức tại Nhật Bản với sự tham dự của các quốc gia và tổ chức quốc tế khách mời.

Các lãnh đạo của nhóm các nước G7 tại Nhật Bản năm 2023
Các lãnh đạo của nhóm các nước G7 tại Nhật Bản năm 2023

Việt Nam là một trong những quốc gia được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng. Đây là cơ hội để Việt Nam gặp gỡ và trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của các nước phát triển hàng đầu thế giới, từ đó xác định chiến lược phù hợp cho việc phát triển kinh tế và xã hội trong tương lai.

Các câu hỏi (FAQs)

1. Nhóm G7 có vai trò gì trong việc xây dựng cấu trúc toàn cầu?

Nhóm G7 là liên minh gồm 7 quốc gia tiên tiến có vai trò quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc toàn cầu. Cùng với nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), G7 đã có những thành công lớn trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu từ kinh tế cho đến chính trị và xã hội.

2. Việt Nam được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng với vai trò gì?

Việt Nam là một trong những quốc gia được mời tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng để gặp gỡ và trao đổi với các lãnh đạo cấp cao của các nước phát triển hàng đầu thế giới. Đây là cơ hội để Việt Nam xác định chiến lược phù hợp cho việc phát triển kinh tế và xã hội trong tương lai.

Tổng hợp bởi ashtechservice.com

4.5/5 - (4 bình chọn)