Ngân sách Nhà nước là gì? Khái niệm ngân sách Nhà nước?

0
31

Bài viết Ngân sách Nhà nước là gì? Khái niệm ngân
sách Nhà nước? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này
đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy
cùng Khoa Lịch Sử tìm hiểu
Ngân sách Nhà nước là gì? Khái niệm ngân sách Nhà nước? trong bài
viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Ngân sách
Nhà nước là gì? Khái niệm ngân sách Nhà nước?”

Đánh giá về Ngân sách Nhà nước là gì? Khái niệm ngân sách Nhà
nước?

Xem nhanh

ngân sách nhà nước là gì?
Ngân sách Nhà nước gồm những nguồn thu nào?

Trong hệ thống tài chính, ngân sách nhà nước(NSNN)
là  bộ phận chủ đạo, là khó khăn vật chất  quan trọng để
Nhà nước thực hiện các nhiệm vụ của mình. ngoài ra nó còn là công
cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết vĩ mô nền kinh tế xã
hội.

Xét theo biểu hiện bên ngoài: NSNN bao gồm những
nguồn thu chi tiết, những khoản chi cụ thể và được hoạch định các
nguồn thu đều được nộp vào một quỹ tiền tệ – quỹ NSNN và các khoản
đều được xuất ra từ quỹ tiền tệ ấy. Những  khoản thu nộp và
cấp phát qua quỹ NSNN là các quan hệ được xác định trước, được định
lượng và Nhà nước dùng chúng để điều chỉnh vĩ mô nền kinh tế. Bởi
vậy, trên phương diện kinh tế, có nhiều định nghĩa về NSNN khác
nhau:

Dưới góc độ hình thức: NSNN là một bản dự toán thu
và chi tài chính hàng năm của nhà nước do Chính phủ lập ra, đệ
trình Quốc hội quyết định và giao cho chính phủ thực hiện.

Dưới góc độ về thực thể: NSNN bao gồm các nguồn
thu cụ thể, những khoản chi cụ thể và được định lượng. Các nguồn
thu đều được nộp vào một quỹ tiền tệ và các khoản chi đều được xuất
ra từ quỹ tiền tệ ấy. Thu chi quỹ này có quan hệ ràng buộc nhéu gọi
là cân đối ngân sách đây là một cân đối lớn trong nền kinh tế thị
trường.

Xét về bản chất kinh tế chứa đựng trong 
NSNN: Các vận hành thu chi Ngân sách đều đặn phản ánh những quan hệ
kinh tế giữa nhà nước với các chủ thể khác trong xã hội gắn với quá
trình tạo lập quản lý và dùng quỹ NSNN. hoạt động đó đa dạng được
tiến hành trên hầu khắc các lĩnh vực và có ảnh hưởng đến mọi chủ
thể kinh tế xã hội. Những quan hệ thu nộp cấp phát qua quỹ 
NSNN là những quan hệ được xác định trước, được định lượng và nhà
nước dùng chúng để điều tiết vĩ mô kinh tế xã hội.

 

Như vậy, trên phương diện kinh tế có khả năng hiểu
NSNN phản ánh các quan hệ kinh tế sinh ra gắn liền với quá 
trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ chung của Nhà nước
khi Nhà nước tham gia phân phối các nguồn tài chính quốc gia nhằm
thực hiện các chức năng của mình trên cơ sở luật định.

Trên phương diện pháp lí, NSNN được định nghĩa
khác nhau trong pháp luật thực định và trong khoa học pháp lí.

Trong pháp luật thực định, tại Điều 1 của Luật
ngân sách nhà nước năm 2002 có định nghĩa: “Ngân sách nhà nước
là toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ
quan có thẩm quyền của Nhà nước quyết định và được thực hiện trong
một năm để bảo đảm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Nhà
nước”.

Với các định nghĩa này, các nhà làm luật đã đề cập
tới ba vấn đề cơ bản khi quan niệm về NSNN:

Thứ nhất, NSNN là toàn bộ các khoản thu và chi của
Nhà nước nằm trong dự toán đã được quyết định bởi cơ quan nhà nước
có thẩm quyền;

Xem thêm: Các cách
thức xử lý khắc phục bội chi Ngân sách Nhà nước

Thứ hai, các khoản thu, chi này chỉ được thực hiện
trong thời hạn 1 năm, tính từ ngày 01 tháng 01 cho đến ngày 31
tháng 12 năm dương lịch;

Thứ ba, các khoản thu, chi này được xây dựng và
thực hiện nhằm mục tiêu bảo đảm về mặt tài chính cho việc thực hiện
các chức năng, nhiệm vụ của Nhà nước.

Định nghĩa này, tuy có rõ ràng và cụ thể hơn so
với định nghĩa NSNN về phương diện kinh tế nhưng vẫn chưa làm nổi
bật được khía cạnh pháp lí của thuật ngữ “NSNN”.

Trong khoa học pháp lí, NSNN được định
nghĩa là “một đạo luật đặc biệt, do Quốc Hội thông qua để cho phép
Chính Phủ thi hành trong một thời hạn xác định, thường là một năm”.
Với định nghĩa này, các luật gia đã nhìn nhận NSNN ở một góc độ
khác, như là “một đạo luật đặc biệt”, chứ không phải là một bản dự
toán các khoản thu và chi tiền tệ của Nhà nước như cách quan niệm
của các nhà kinh tế hay các nhà làm luật.

>>> Luật sư tư
vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài:
 1900.6568

Cách định nghĩa này đã làm rõ hai vấn đề cơ bản
trong quan niệm về NSNN, nhìn từ góc độ luật học:

Thứ nhất, NSNN là một đạo luật đặc biệt, do cơ
quan lập pháp làm ra theo một trình tự riêng, không hoàn toàn giống
với trình tự lập pháp thông thường.

Thứ hai, hiệu lực về thời gian của đạo luật ngân
sách bao giờ cũng được xác định rõ là một năm, không giống với hiệu
lực không xác định thời hạn của các đạo luật thông thường khác.
Chính vì có hai yếu tố này mà người ta đã từng quan niệm rằng NSNN
là một “đạo luật ngân sách thường niên”, để phân biệt với Luật NSNN
được ban hành năm 2002. Tuy vậy, cũng cần phải hiểu một cách đầy đủ
rằng đạo luật ngân sách thường niên không chỉ bao gồm bản
dự toán các khoản thu chi tiền tệ của quốc gia đã được Quốc Hội
biểu quyết thông qua mà còn bao gồm cả văn bản nghị quyết của Quốc
Hội về việc thi hành bản dự toán ngân sách đó.

Xem thêm: Quy định
căn cứ để xây dựng, lập dự toán ngân sách nhà nước

Xem thêm: Chi ngân
sách nhà nước là gì? Quy định về điều kiện chi ngân sách Nhà
nước?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: công ty Luật Dương Gia
Giới thiệu chung 2

chức vụ: Chủ sở hữu
Website

Lĩnh vực tư vấn:
Luật sư tư vấn, tranh tụng

Trình độ đào tạo:
Doanh nghiệp Luật TNHH

Số năm kinh nghiệm thực
tế:
10 năm

Tổng số bài viết:
27.875 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Khái quát chung về nội dung của ngân sách nhà
nước? Vai trò ngân sách nhà nước? Đặc điểm ngân sách nhà nước?

 

Năm ngân sách là gì? Thời điểm bắt đầu năm ngân
sách nhà nước? Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà
nước qua các năm?

Bội chi ngân sách nhà nước là gì? Bù đắp bội chi
ngân sách nhà nước? Các giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà
nước?

Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm của dự toán ngân
sách? Kiểm soát lập dự toán ngân sách?

Vụ ngân sách nhà nước là gì? Nhiệm vụ, chức năng
của Vụ Ngân sách nhà nước? Cơ cấu tổ chức của Vụ Ngân sách nhà
nước?

Chi tiêu mới trong lĩnh vực ngân sách nhà nước là
gì?  Phân loại chi tiêu mới trong lĩnh vực ngân sách nhà
nước?

Kế hoạch ngân sách nhà nước là gì? Phân loại? Đặc
trưng?

Tài chính công (Public Finance) là gì? Tài chính
công tiếng Anh là gì? Đặc điểm của tài chính công? Vai trò của Tài
chính công? Nội dung của tài chính công? Phân biệt tài chính công
với tài chính của các tổ chức, cá nhân?

Quản lý ngân sách nhà nước (State budget
management) là gì? Quản lý ngân sách nhà nước tiếng Anh là gì?
Nguyên tắc quản lý ngân sách nhà nước. Phương pháp quản lý ngân
sách nhà nước. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước

Phân biệt vốn ngân sách nhà nước và vốn ngoài ngân
sách nhà nước. Cách xác định nguồn ngân sách nhà nước mới nhất. Quy
định về vốn ngân sách Nhà nước? Quy định về vốn ngoài ngân sách Nhà
nước?

Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu
và sự cố công trình xây dựng trên địa bàn là gì, mục đích của mẫu
báo cáo? Mẫu báo cáo tình hình kiểm tra công tác nghiệm thu và sự
cố công trình xây dựng trên địa bàn? Hướng dẫn soạn thảo mẫu báo
cáo? Những quy định liên quan đến công tác nghiệm thu và sự cố
công trình xây dựng trên địa bàn?

Mẫu đề nghị cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng bảo hiểm xã hội  là gì, mục đích của mẫu giấy đề nghị?
Mẫu đề nghị cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã
hội? Hướng dẫn soạn thảo mẫu giấy đề nghị cấp phôi giấy chứng nhận?
Những quy định liên quan đến cấp phôi giấy chứng nhận nghỉ việc
hưởng bảo hiểm xã hội?

Mẫu quyết liệt phân công phó thủ trưởng cơ quan
điều tra tiến hành khởi tố điều tra là gì, mục đích của mẫu đơn?
Mẫu quyết liệt phân công phó thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành
khởi tố điều tra? một vài quy định của pháp luật về phân công phó
thủ trưởng cơ quan điều tra tiến hành khởi tố điều tra?

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng của Viện kiểm sát
tối cao là gì? Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng của Viện kiểm sát
tối cao? Hướng dẫn làm Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng của Viện
kiểm sát tối cao? một vài quy định của pháp luật về đề nghị khen
thưởng của Viện kiểm sát tối cao?

Mẫu tờ trình xét, tặng kỷ niệm chương của Viện
kiểm sát là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu tờ trình xét, tặng kỷ
niệm chương của Viện kiểm sát? Hướng dẫn làm Mẫu tờ trình xét, tặng
kỷ niệm chương của Viện kiểm sát? một vài quy định của pháp luật về
xét, tặng kỷ niệm chương của Viện kiểm sát?

Mẫu quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn
lại tại cơ sở chữa bệnh là gì? Mẫu quyết định miễn chấp hành phần
thời gian còn lại tại cơ sở chữa bệnh? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định
miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại cơ sở chữa bệnh? một số
quy định của pháp luật về miễn chấp hành phần thời gian còn lại tại
cơ sở chữa bệnh?

Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết liệt xử phạt
trục xuất là gì? Mẫu quyết định hoãn thi hành quyết định xử phạt
trục xuất theo mẫu 41/QĐ-HTHTX? Hướng dẫn làm Mẫu quyết định hoãn
thi hành quyết định xử phạt trục xuất? một số quy định của pháp
luật về thi hành quyết liệt xử phạt trục xuất?

Mẫu bản khai thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu
làm nguyên liệu sản xuất là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu bản khai
thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất?
Hướng dẫn làm Mẫu bản khai thông tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm
nguyên liệu sản xuất? một vài quy định của phap luật về khai thông
tin lô hàng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất? Trình tự,
Thủ tục nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất?

 

Mẫu quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính là gì?
Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính? Hướng dẫn làm Mẫu quyết
liệt xử phạt vi phạm hành chính?

Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cấp nhà nước của
Viện kiểm sát là gì? Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng cấp nhà nước
của Viện kiểm sát? Hướng dẫn làm Mẫu tờ trình đề nghị khen thưởng
cấp nhà nước của Viện kiểm sát? một số quy định của pháp luật về
khen thưởng cấp nhà nước của Viện kiểm sát?

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xác minh của Bộ Công
an là gì? Mẫu kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xác minh của Bộ Công
an? Hướng dẫn mẫu kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xác minh của Bộ
Công an?

Thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái
phiếu là gì? Mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa trái
phiếu? Hướng dẫn mẫu thông báo tiếp tục phong tỏa, ngừng phong tỏa
trái phiếu?

Thông báo về việc giao thân nhân thích của người
bị tạm giữ tạm giam cho chính quyền là gì? Mẫu thông báo về việc
giao người thân thích của người bị tạm giữ tạm giam cho chính
quyền? Hướng dẫn mẫu thông báo về việc giao thân nhân thích của
người bị tạm giữ tạm giam cho chính quyền?

Mẫu quyết liệt giải tỏa cưỡng chế khai thác đối
với của cải/tài sản là gì? Mẫu quyết định giải tỏa cưỡng chế khai
thác đối với tài sản? một vài quy định của pháp luật về giải tỏa
cưỡng chế khai thác đối với của cải/tài sản?

Mẫu quyết liệt xử phạt vi phạm hành chính là gì?
Mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính? một số quy định của pháp
luật về xử phạt vi phạm hành chính? Thủ tục xử phạt vi phạm hành
chính?

Mẫu quyết liệt hủy bỏ lệnh kê biên tài sản là gì?
Mẫu quyết liệt hủy bỏ lệnh kê biên của cải/tài sản? một vài quy
định của pháp luật về hủy bỏ lệnh kê biên tài sản?

Mẫu quyết liệt hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải
quyết vụ án dân sự là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết liệt hủy
bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 2021? Hướng dẫn
làm Mẫu quyết liệt hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ giải quyết vụ án
dân sự? Căn cứ để tòa cấp trên hủy bản án dân sự của Tòa cấp dưới?
Căn cứ đình chỉ giải quyết vụ án dân sự?

Đơn đề nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt
cho hàng hóa nhập khẩu theo cách thức bảo lãnh chung là gì? Đơn đề
nghị áp dụng bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hóa nhập khẩu
theo cách thức bảo lãnh chung? một số quy định của pháp luật về bảo
lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hóa nhập khẩu theo hình thức bảo
lãnh chung? giấy tờ bảo lãnh tiền thuế, tiền phạt cho hàng hóa nhập
khẩu theo cách thức bảo lãnh chung?

Mẫu báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu là gì?
Mẫu báo cáo thương nhân mua hàng nhập khẩu? một số quy định của
pháp luật về thương nhân mua hàng nhập khẩu? giấy tờ xuất khẩu,
nhập khẩu hàng hóa thuộc hợp đồng đại lý? Thuê thương nhân nước
ngoài làm đại lý bán hàng tại nước ngoài ? Ủy thác xuất khẩu, nhập
khẩu hàng hóa của tổ chức, cá nhân không phải thương nhân ?

Mẫu quyết liệt tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án
dân sự là gì? Mẫu quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án
dân sự? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm
vụ án dân sự? một số quy định của pháp luật về tạm đình chỉ xét xử
phúc thẩm vụ án dân sự?

Các câu hỏi về ngân sách nhà nước là gì

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê ngân sách nhà nước là gì hãy
cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp
mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết ngân sách
nhà nước là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ
nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết ngân sách nhà nước là gì Cực hay !
Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết ngân
sách nhà nước là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý
giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về ngân sách nhà nước là gì

Các hình ảnh về ngân sách nhà nước là gì đang được chúng mình Cập
nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư
[email protected]. Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail
ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm dữ liệu, về ngân sách nhà nước là gì tại
WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm nội dung về ngân sách nhà nước là gì từ
web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://ashtechservice.com/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://ashtechservice.com/hoi-dap/

???? Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

  • ⭐️ khí nhà kính là gì
  • ⭐️ nhà cái là gì
  • ⭐️ rắn vô nhà là điềm gì
  • ⭐️ ý nghĩa tên khánh my
  • ⭐️ kiểm toán nhà nước là gì

Loading