Lịch UNCG mùa xuân 2024

0
42

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ sinh viên, giảng viên, nhân viên và các thành phần khác về chính sách học thuật, hồ sơ học tập, đăng ký, bảng điểm, đăng ký hoặc xác minh bằng cấp và các vấn đề khác

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là đảm bảo tính toàn vẹn, chính xác và bảo mật của hồ sơ học tập của Greensboro College. Ghé qua văn phòng của Registrar tại Main Building Room 205, hoặc gọi cho chúng tôi theo số (336) 272-7102 ext. 5201. Bạn cũng có thể gửi email cho công ty đăng ký@greensboro. giáo dục

Có thể bạn quan tâm

  • Nhật thực vào năm 2024 vào thời gian nào trong ngày?
  • Lịch Tamil ngày 2 tháng 3 năm 2022 là thời điểm tốt
  • Lịch thi đấu bóng đá ngày 16 tháng 3 năm 2023
  • Giá xe GMC Sierra EV Denali 2024 mới là bao nhiêu?
  • Triển lãm Rijksmuseum 2023 2024 là gì?

Thời gian thi không được thay đổi sau khi đã được ấn định trong lịch này và đã được đăng tải trên website của Nhà đăng ký

Các kỳ thi được lên lịch theo ngày và thời gian bắt đầu của cuộc họp đầu tiên của khóa học mỗi tuần và được tổ chức tại phòng họp được chỉ định thường xuyên trừ khi người hướng dẫn được thông báo khác. Ví dụ, một cuộc họp lớp chỉ vào thứ Tư nhưng bắt đầu lúc 10. 10 giờ. m. vẫn sẽ có bài kiểm tra cuối cùng vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 lúc 8 giờ. 00 một. m. Xem thời gian thi được ghi chú bằng **

Chỉ những lớp bắt đầu vào thời gian không chuẩn vào ngày họp đầu tiên mỗi tuần mới tổ chức kỳ thi trong thời gian thi đối với các lớp không được quy định trong lịch trình vào ngày 9 tháng 5 lúc 4 giờ. 00 – 7. 00 giờ. m

Ngày/Ngày thi Giờ bắt đầu thi Giờ bắt đầu họp lớp
trong học kỳBài kiểm tra giờ chung*
và Ghi chú Đặc biệtBUSI
Kiểm tra cuối kì
1 tháng 5 Thứ hai8. 00 A. M. 2. 30 PM T2/T4/T6CHEM 261BUSI 2. 00 giờ chiều
T2/T412. 00 p. M. 9. 05 AM Thứ Hai/Thứ Tư/Thứ Sáu 115BUSI 9. 30 giờ sáng
T2/T4. 00 p. M. 11. 15 AM T2/T4/T6BUSI 11. 00 AM Thứ Hai/Thứ Tư Ngày 2 tháng Năm Thứ Ba8. 00 A. M. 8. 00 AM Thứ Hai/Thứ Tư/Thứ SáuCOMP 110BUSI 8. 00 giờ sáng
T2/T412. 00 p. M. 2. 00 giờ chiều
Thứ Ba/Thứ Năm4. 00 p. M. 3. 35 PM T2/T4/T6CHEM101/102BUSI 3. 30 giờ chiều
T2/T47. 00 p. M. sau 5 giờ. 00 PM Thứ NămMATH 110, 130, 152,231, 232, 233Ngày 3 tháng Năm Ngày Đọc Ngày 4 tháng Năm Thứ Năm8. 00 A. M. Ngoại ngữ Giờ chung thiARAB 102, 204CHIN 102, 204, 212FREN 101, 102, 105, 203, 204GERM 101, 102, 203, 204HEBR 102, 204, 306HNUR 102, 204ITAL 101, 102, 203 , 204JAPN 102, 204KOR 102, 204LATN . 00 p. M. 12. 30 giờ tối
Thứ Ba/Thứ Năm4. 00 p. M. 5. 45 PM Thứ Hai/Thứ Tư/FriECON 101, BUSI 4087. 00 p. M. sau 5 giờ. 45 chiều Thứ Tư, ngày 5 tháng Năm, Thứ Sáu8. 00 A. M. 10. 10 AM Thứ Hai/Thứ Tư/Thứ Sáu 530L12. 00 p. M. 11. 00 AM Thứ Ba/Thứ Năm4. 00 p. M. 1. 25 PM T2/T4/T6BUSI 4107. 00 p. M. sau 5 giờ. 00 PM Thứ Ba hoặc Thứ Ba/Thứ Năm 8 tháng Năm Thứ Hai8. 00 A. M. 8. 00 AM Thứ Ba/Thứ Năm12. 00 p. M. 4. 40 PM Thứ Hai/Thứ Tư/Thứ SáuPHYS 114BUSI – 5. 00 PM Thứ Hai/Thứ Tư4. 00 p. M. 3. 30 PM Thứ Ba/Thứ Năm MATH 521 9 tháng 5 Thứ ba 8. 00 A. M. 9. 30 AM Thứ Ba/Thứ Năm12. 00 p. M. 12. 20 PM T2/T4/T6 262BUSI 12. 30 PM Thứ Hai/Thứ Tư4. 00 p. M. 5. 00 PM Thứ Ba/Thứ Năm** Các lớp học không được cung cấp trong lịch trình này7. 00 p. M. sau 5 giờ. 45 PM vào Thứ Hai hoặc Thứ Hai/Thứ Tư*Các kỳ thi Giờ Thông thường mâu thuẫn với các kỳ thi khác phải là kỳ thi phải được lên lịch lại

Đánh giá cuối kỳ là bắt buộc trong tất cả các khóa học đại học. (Xem Danh mục đại học để biết các quy tắc về ngoại lệ. )

  • Không có kỳ thi nào (ngoại trừ các phần của phòng thí nghiệm) có thể được tổ chức vào thời điểm khác với thời gian quy định trong lịch trình chung ngoại trừ sau khi lần đầu tiên kiến ​​nghị trưởng khoa và được sự chấp thuận trước của Hiệu trưởng.
  • Không thể thay đổi thời gian thi sau khi đã thông báo
  • Không có câu hỏi chuẩn bị đặc biệt nào có thể được đưa ra trong năm ngày cuối cùng của lớp học (hai ngày cuối cùng của lớp học hè) trước khi bắt đầu kỳ thi cuối kỳ. Các bài tập sẽ được coi là một phần của bài kiểm tra cuối kỳ phải được thông báo rõ ràng trong đề cương môn học và phải nộp vào ngày kiểm tra
  • Không có kỳ thi nào có thể bắt đầu muộn hơn 7. 00 giờ. m

Kỳ thi cuối kỳ thường kéo dài hai giờ nhưng không quá ba giờ

Giáo viên hướng dẫn các lớp được lên lịch cho Kỳ thi Giờ chung sẽ yêu cầu học sinh trong các lớp này báo cáo cho họ bất kỳ mâu thuẫn nào với bất kỳ kỳ thi nào khác không muộn hơn Thứ Hai, ngày 20 tháng 3 năm 2023. Trong trường hợp có xung đột, bộ phận tổ chức Kỳ thi Giờ chung chịu trách nhiệm cung cấp các phương tiện thay thế cho các học sinh bị ảnh hưởng

Một sinh viên có ba kỳ thi cuối kỳ do Văn phòng Đăng ký Đại học lên lịch trong khoảng thời gian hai mươi bốn giờ hoặc hai kỳ thi được lên lịch cùng một lúc có thể xin phép sắp xếp lại một trong các kỳ thi từ trưởng khoa (hoặc người được chỉ định) của họ. Tại trường Cao đẳng Nghệ thuật & Khoa học, các yêu cầu miễn thi được người được chỉ định của hiệu trưởng xem xét trong Tư vấn Học tập. Thông tin về cách yêu cầu giấy miễn thi có thể được tìm thấy tại đây. Nếu một trong các bài kiểm tra đã lên lịch là Bài kiểm tra vào giờ chung, thì bài kiểm tra đó sẽ được lên lịch lại. Trong mọi trường hợp phải đổi lịch kiểm tra, giáo viên hướng dẫn có thể đổi lịch kiểm tra đó trong thời gian kiểm tra cuối kỳ, nhưng không muộn hơn cuối học kỳ tiếp theo. Mọi yêu cầu thay đổi lịch thi vì quy tắc “ba kỳ thi trong 24 giờ” hoặc “hai kỳ thi cùng một lúc” phải được gửi tới văn phòng trưởng khoa học của bạn (hoặc người được chỉ định) trước ngày đầu tiên của kỳ thi.

Sinh viên phải làm bài kiểm tra cuối kỳ theo lịch trình. Các trường hợp ngoại lệ duy nhất dành cho bệnh tật hoặc các tình huống có giấy tờ y tế khác, đưa họ vào danh sách kiểm tra được phép (trước đây là danh sách bệnh xá) tại Dịch vụ Y tế của Cơ sở. Đối với các tình huống khẩn cấp của gia đình hoặc cá nhân, học sinh phải xin phép trưởng khoa (hoặc người được chỉ định) cho phép kiểm tra và giấy tờ sẽ được yêu cầu. Tại trường Cao đẳng Nghệ thuật & Khoa học, các yêu cầu miễn thi được người được chỉ định của hiệu trưởng xem xét trong Tư vấn Học tập. Thông tin về cách yêu cầu giấy miễn thi có thể được tìm thấy tại đây

Khi nào tôi có thể đăng ký UNCG mùa xuân 2023?

Thứ Tư, ngày 16 tháng 11 năm 2022 – Thứ Sáu, ngày 13 tháng 1 năm 2023
. Điều chỉnh lịch trình cho sinh viên tiếp tục. Vui lòng xem Văn phòng thu ngân để biết ngày học phí và lệ phí.

UNCG có các lớp học mùa đông không?

(Mùa thu hoặc mùa xuân hoặc mùa đông)— có thể có khóa học vào học kỳ mùa thu, học kỳ mùa xuân hoặc kỳ học mùa đông .

UNCG có lớp học hè không?

Vượt qua một khóa học khó khăn, tiếp tục tốt nghiệp hoặc bắt kịp tín chỉ với Phiên họp mùa hè của UNCG. Nhiều khóa học được cung cấp trực tuyến và tại trường vào mỗi mùa hè . Tận dụng các tùy chọn trực tuyến để học vào những thời điểm thuận tiện nhất cho bạn.

UNCG tốt nghiệp 2023 lúc mấy giờ?

LỄ KHỞI CÔNG THÁNG 5. Lễ khai giảng vào tháng 5 năm 2023 sẽ được tổ chức tại Greensboro Coliseum, Greensboro, North Carolina, lúc 10. 00 một. m. vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 5 . Buổi lễ sẽ kéo dài khoảng ba giờ.

programming
2024