C5h13n có bao nhiêu đp

0
67

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, đồng phân amin bậc 1, đồng phân amin bậc 2, đồng phân amin bậc 3, … Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C5H13N và gọi tên đúng các đồng phân của C5H13N tương ứng.

  Tải tài liệu

Ứng với công thức phân tử C5H13N thì chất có thể là amin

– Amin C5H13N có 8 đồng phân amin bậc 1, cụ thể:

Có thể bạn quan tâm

  • Một mét khối gỗ lim bao nhiêu tiền?
  • 6 5 km vuông bằng bao nhiêu ha
  • Bao nhiêu giờ cho đến ngày 31 tháng 1 năm 2023?
  • 1 quả cam sành bao nhiêu calo?
  • Piano có bao nhiêu tiền?

STTĐồng phânTên gọi1n-Pentan – 1- amin23 – metylbutan – 1 – amin32 –metylbutan – 1 – amin42,2 – đimetylpropan – 1- amin5pentan – 2 – amin63 – metylbutan – 2- amin72 – metyl butan – 2- amin8pentan – 3 – amin

C5h13n có bao nhiêu đp

– Amin C5H13N có 6 đồng phân amin bậc 2, cụ thể:

STTĐồng phânTên gọi1N-metylbutan-1-amin2N,2-đimetylpropan-1-amin3N-metylbutan-2-amin4N,2-đimetylpropan-2-amin5N-etylpropan-1-amin6N-etylpropan-2-amin

– Amin C5H13N có 3 đồng phân amin bậc 3, cụ thể:

STTĐồng phânTên gọi1N,N-đimetylpropan-1-amin2N,N-đimetylpropan-2-amin3N-etyl-N-metyletanamine

Vậy ứng với công thức phân tử C5H13N thì chất có 17 đồng phân với công thức cấu tạo và tên gọi tương ứng như trên.

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, … Dưới đây là các dạng Đồng phân & Công thức cấu tạo của C5H13N nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C5H13N và gọi tên đúng các đồng phân của C5H13N tương ứng.

C5h13n có bao nhiêu đp

Ứng với công thức phân tử C5H13N thì chất có thể là amin

– Amin C5H13N có 8 đồng phân amin bậc 1, cụ thể:

STTĐồng phânTên gọi1n-Pentan – 1- amin23 – metylbutan – 1 – amin32 –metylbutan – 1 – amin42,2 – đimetylpropan – 1- amin5pentan – 2 – amin63 – metylbutan – 2- amin72 – metyl butan – 2- amin8pentan – 3 – amin

– Amin C5H13N có 6 đồng phân amin bậc 2, cụ thể:

STTĐồng phânTên gọi1N-metylbutan-1-amin2N,2-đimetylpropan-1-amin3N-metylbutan-2-amin4N,2-đimetylpropan-2-amin5N-etylpropan-1-amin6N-etylpropan-2-amin

– Amin C5H13N có 3 đồng phân amin bậc 3, cụ thể:

STTĐồng phânTên gọi1N,N-đimetylpropan-1-amin2N,N-đimetylpropan-2-amin3N-etyl-N-metyletanamine

Vậy ứng với công thức phân tử C5H13N thì chất có 17 đồng phân với công thức cấu tạo và tên gọi tương ứng như trên.

programming
bao nhiêu