24 km/h bằng bao nhiêu Mét trên phút

0
45

Một người đi bộ với tốc độ không đổi 5,00 m/s dọc theo đường thẳng từ A đến B rồi đi ngược lại theo đường thẳng đó từ B đến A với tốc độ không đổi 3,00 m/s.

 Tốc độ trung bình của người ấy trong toàn bộ chuyến đi là bao nhiêu?

Cách chuyển từ Kilômét mỗi giờ sang Mét mỗi phút

1 Kilômét mỗi giờ tương đương với 16,667 Mét mỗi phút:

1 km/h = 16,667 m/min

Có thể bạn quan tâm

  • Mẹc C300 giá bao nhiêu
  • Từ Bắc Ninh đến Hà Giang bao nhiêu km
  • Bao nhiêu điểm là được vào lớp 10?
  • Thi bằng lái xe B2 bao nhiêu câu hỏi?
  • 5 tấc là bao nhiêu?

Ví dụ, nếu số Kilômét mỗi giờ là (39), thì số Mét mỗi phút sẽ tương đương với (650).

Công thức:

39 km/h = 39 / 0.06 m/min = 650 m/min

1 km/h = (1 km)/( 1 giờ) = (1000 m)/(3600 giây) = 1000/3600 (m/giây) = 1/3.6 (m/s) = 0.277777778 (m/s)

Như vậy:

Vận tốc V đơn vị mét trên giây (m/s) bằng vận tốc V đơn vị kilomet trên giờ (km/h) chia cho 3,6 (hoặc nhân với 0,277777778).

programming
bằng bao nhiêu